วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Avoid the question

ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไร เราใช้ ask question + about หรือ on เช่น The survey included questions on education and age. การสำรวจยังรวมคำถามด้านการ

ศึกษาและอายุ ส่วนลักษณะคำถาม difficult question, awkward question หรือ tricky question หมายถึง คำถามยากๆ ผมถามลูกของเพื่อนซึ่งเรียนอยู่ชั้น ป.1 ว่า 2+2 ได้เท่าใด เพื่อนหัวเราะบอกคำถามอย่างนั้นมันง่ายเกินไป Ask Peter more difficult questions. ถามคำถามปีเตอร์ให้ยากกว่านี้หน่อยสิ

ในการบรรยาย ท่านควรเชิญท่านผู้ฟังให้ถามคำถาม The audience should be invited to put questions to the speaker. ผู้อ่านท่านจะเห็นว่าในประโยคนี้ใช้วลี be invited to put questions to...นี่คือ เชิญให้ถามคำถาม

นอกจาก put a question แล้วก็ยังสามารถใช้ post a question ได้อีกด้วยครับ แต่ดูค่อนข้างจะพูดเป็นทางการสักหน่อย มีความหมายเท่ากับ ask a question นั่นเอง

กริยา หลีกเลี่ยงการตอบอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา เราใช้ว่า avoid a question, sidestep a question หรือ evade a question เมื่อถูกสามีถามว่า ทำไมคุณถึงกลับบ้านเอาตอนตี 5 ชาร์ลอต (Charlotte) เล่าอะไรให้สามีฟังก็ไม่รู้ สามีจึงตะคอกเอาว่า Stop trying to avoid the question! อย่าพยายามตอบไม่ตรงคำถามสิ!

คำถามสำหรับการสอบหรือทดสอบ เราใช้ exam question หรือ test question เช่น The police exam questions are set by a team of Generals. คำถามในการสอบเข้าตำรวจถูกออกโดยทีมนายพล.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

22 มี.ค. 2560 14:09 22 มี.ค. 2560 14:09 ไทยรัฐ