วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ย้ำฟังความเห็นทุกฝ่าย พิจารณา ปฏิรูปท้องถิ่น รวมเป็นก.ม.ฉบับเดียว

"พรเพชร" เผย สนช.รอพิจารณา ก.ม.ปฏิรูปท้องถิ่น ย้ำทำตามขั้นตอน พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนรอบด้าน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.60 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม และ ม.ศิลปากร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)" โดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มุมมอง :ทรรศนะ บทบาท ฝ่ายนิติบัญญัติต่อการปฏิรูปกฎหมายต่อสถานการณ์ปัจจุบัน" ตอนหนึ่งว่า องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แต่การบริหารราชการของ อบต.ก็ยังมีปัญหาอยู่ ทั้งรายได้และบุคลากรที่มีจำนวนน้อย ทำให้จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อเนื่องถึงความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

นายพรเพชร กล่าวต่อว่า ล่าสุดสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้พิจารณารายงานเรื่องการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จำเป็นต้องยกเลิกกฎหมายบางฉบับ พร้อมรวบรวมกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฉบับเดียว และเมื่อ สปท.มีมติเห็นชอบในร่างกฎหมายและแผนงานการปฏิรูป ก็ได้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ  ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาและจะนำเสนอต่อ ครม.เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งต่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาและเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไป 

"ผมเชื่อว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้าหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นรอบด้านตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ และจะนำผลจากการงานเสวนาในครั้งนี้ ก็จะนำไปประกอบการพิจารณากฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยและยืนยันว่า ความคิดเห็นของทุกคนไม่สูญเปล่า พร้อมจะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศต่อไป" นายพรเพชร กล่าว.
 

"พรเพชร" เผย สนช.รอพิจารณา ก.ม.ปฏิรูปท้องถิ่น ย้ำทำตามขั้นตอน พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนรอบด้าน 22 มี.ค. 2560 13:20 22 มี.ค. 2560 14:54 ไทยรัฐ