วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขีดเส้นใต้เมืองไทย: ดีเบตสด 2 มุม โรงไฟฟ้าถ่านหินจะเกิดขึ้นได้หรือไม่?

โรงไฟฟ้าถ่านหินจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ดีเบตสดๆ 2 มุม ในรายการ "ขีดเส้นใต้เมืองไทย" ทางเฟซบุ๊กไทยรัฐ โดย อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ม.ศิลปากร และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ในนามเครือข่ายนักวิชาการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าฯ

เฟซบุ๊กไทยรัฐ จัด ไลฟ์สด รายการ "ขีดเส้นใต้เมืองไทย" ในหัวข้อ โรงไฟฟ้าถ่านหินจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ โดย รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมาดีเบตกับ รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนาม “เครือข่ายนักวิชาการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่” ซึ่งมี คุณสุภาพ คลี่ขจาย มาร่วมจัดรายการ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

โรงไฟฟ้าถ่านหินจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ดีเบตสดๆ 2 มุม ในรายการ "ขีดเส้นใต้เมืองไทย" ทางเฟซบุ๊กไทยรัฐ โดย อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ม.ศิลปากร และ หน.ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ ในนามเครือข่ายนักวิชาการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าฯ ... 22 มี.ค. 2560 12:32 22 มี.ค. 2560 15:04 ไทยรัฐ