วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ชวนบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง โค้งสุดท้ายก่อน 31 มี.ค.นี้

กกต.เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินภาษี 100 บาท โดยไม่ต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่ม เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ภายใน 31 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.60 นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวว่า ประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่พรรคการเมือง ประจำปีภาษี 2559 ซึ่งยังไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 สามารถยื่นได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้ โดยร่วมบริจาคเงินภาษีเพียง 100 บาท เพื่อช่วยพัฒนาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งประชาชนสามารถบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ในจำนวนเงิน 100 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่ม

ทั้งนี้ สำหรับผู้บริจาคเงินภาษีจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย รวมทั้งมีเงินภาษีที่ต้องชำระ ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป โดยผู้ที่สนใจบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง สามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นแบบเสียภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 และทำเครื่องหมายถูกลงในช่องประสงค์จะบริจาคภาษี 100 บาท จากนั้นกรอกรหัสของพรรคการเมืองที่ประสงค์จะบริจาคเงินภาษีได้เพียง 1 พรรค โดยสามารถตรวจสอบรหัสของพรรคการเมือง จำนวน 70 พรรค ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสถานที่ยื่นภาษี

 

กกต.เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินภาษี 100 บาท โดยไม่ต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่ม เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ภายใน 31 มี.ค.นี้ 22 มี.ค. 2560 11:32 22 มี.ค. 2560 12:13 ไทยรัฐ