วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยสวนกว่า 1 พันไร่ กระทบถูกเลิก GAP

กรณีชาวบ้าน ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดิน สาเหตุมาจากโรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรม บริษัทแวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ ซึ่งร้องเรียนมานานกว่า 10 ปี แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จนสารพิษแพร่กระจายลงไปสู่ระบบน้ำบาดาลและน้ำผิวดิน (ลำห้วยน้ำพุ) ต่อมากรมวิชาการเกษตรแจ้งยกเลิก GAP กับชาวบ้าน หมู่ 1 ที่ปลูกพืชผักและผลไม้นั้น เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นายสุรพล สุขพันธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี เปิดเผยว่า กระบวนการออกใบรับรองมีข้อกำหนดเรื่องน้ำ ในเบื้องต้นมีอยู่ 3 แปลงที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีสารปนเปื้อน หากประเมินแล้วมีความเสี่ยงก็จะไม่ออกใบรับรองให้ บางแปลงที่เคยให้ใบรับรองนั้นเป็นแปลงที่เจาะน้ำบาดาลและขุดสระน้ำใช้เอง ส่วนแปลงที่มีการขอใหม่นั้นอยู่ติดลำห้วยที่มีความเสี่ยงสารพิษปนเปื้อน ประกอบกับกรมควบคุมมลพิษมีหนังสือแจ้งมา ซึ่งเป็นข้อกำหนดหลักของการขอ GAP

“กระบวนการขอใบรับรองทางเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอเป็นคนเตรียมความพร้อมและเสนอเข้ามาทางศูนย์วิจัย ก็จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องน้ำ เรื่องดิน เรื่องสารพิษตกค้าง หากเกษตรกรปลูกพืชผักที่ใช้น้ำที่มีสารพิษปนเปื้อนก็จะไม่ออกใบรับรองให้ เพราะเราต้องรักษาความปลอดภัยของผู้บริโภค”

ทางด้านนายไพฑูรย์ ปัตนา นายก อบต.น้ำพุ กล่าวว่า หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรระงับการออกใบรับรอง GAP พบว่ามีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 100 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกกว่า 1,000 ไร่ ในหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 ที่ต้องอาศัยน้ำในลำห้วยน้ำพุไปรดพืชผักผลไม้ ทั้งสวนลำไย มะม่วง มะนาว มะกรูด มะละกอ รวมทั้งพืชพักสวนครัว หลังจากที่มีข่าวออกไปทำให้ชาวบ้านวิตกกังวลกันมาก และได้เข้ามาสอบถามข้อมูลจากทาง อบต. ซึ่งจะได้แจ้งให้ทางจังหวัดทราบ เพื่อขอพิจารณาประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป.

กรณีชาวบ้าน ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดิน สาเหตุมาจากโรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรม บริษัทแวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ ซึ่งร้องเรียนมานานกว่า 10 ปี 22 มี.ค. 2560 07:44 22 มี.ค. 2560 07:46 ไทยรัฐ