วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระองค์ติ๊ดเสด็จ กงเต๊กหลวง

คณะสงฆ์ญวนจัดถวายร.9

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีกงเต๊กหลวง ที่คณะสงฆ์อนัมนิกาย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ขณะที่พสกนิกรยังเดินทางถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่องทั้งวันโดยไม่หวั่นต่ออากาศที่ร้อนจัด

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ซึ่งเป็นวันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 160 ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิ สมาคมต่างฯ อาทิ กลุ่มบริษัท ง่วนสูน (พริกไทยตรามือที่ 1) บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) บริษัท คอมแพ็คเวิลด์ จำกัด ประชาชนของพระราชา บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กช์แพค จำกัด บริษัท ฟลายอิ้ง มีเดีย จำกัด บริษัท สโตน วัน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) บริษัท นีมาไทย จำกัด บริษัท ทีเอฟซี พลัส จำกัด มูลนิธิธรรมอิสระ ฯลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ส่วนที่สนามหลวงตลอดทั้งวัน พสกนิกรทุกสาขาอาชีพจากทั่วประเทศ เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่หน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันท่ามกลางอากาศร้อนจัด โดยมีทหาร กลุ่มจิตอาสา เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อส. คอยดูแลจัดระเบียบ

ช่วงบ่าย คณะสงฆ์อนัมนิกาย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยเวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ร.อ.ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จเปิดมณฑลพิธีที่บริเวณลานหน้ามุขด้านทิศเหนือในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประกอบด้วย ปะรำพิธีกงเต๊ก ที่มีโต๊ะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โต๊ะบูชาพระมหาโพธิสัตว์ สะพานโอฆสงสาร โต๊ะบนหัวสะพานและท้ายสะพาน ขันสาคร 1 ธงพุ่ม ฉลองเครื่องแบบทหารเรือ หอสรง ดวงพระวิญญาณ โต๊ะประดิษฐานรูปพญายม เครื่องอุปโภคกระดาษ สำหรับเผาอุทิศถวาย ฯลฯ

เมื่อ ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จเข้าสู่มณฑลพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป และประทับพระเก้าอี้ ณ ทิมคด ทิศตะวันออกของพระที่นั่ง คณะสงฆ์อนัมนิกาย 90 รูป สวดพระพุทธมนต์อัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหาคณานัมธรรมปัญญา–ธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถร) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศ ไทย อ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊ก แล้วบรรจุคำประกาศซึ่งมีพระนามและรายนามผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนก เจ้าพนักงานเชิญเทวทูตนกเข้าถวาย พล.ร.อ.ม.จ.ปุสาณทรงอธิษฐาน แล้วมอบให้เจ้าพนักงานนำไปเผา คณะสงฆ์ อนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบ

เวลา 14.00 น. คณะสงฆ์อนัมนิกาย 12 รูปขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พล.ร.อ.ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จตามพระสงฆ์ญวนขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประกอบพิธีประกาศอัญเชิญดวงพระวิญญาณ เสด็จมาสถิตในธงพุ่ม จากนั้นพระสงฆ์ญวน 12 รูป ขึ้นสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกครั้ง โดยมี พล.ร.อ. ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ และพระประยูรญาติ ตามพระสงฆ์ญวนขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เชิญเครื่องทองน้อย และธงพุ่มดวงพระวิญญาณ ลงมาประดิษฐานหน้ามณฑลพิธี

เสร็จแล้ว เวลา 15.30 น. พล.ท.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังท่าราชวรดิฐ ประกอบพิธีลอยกระทงพร้อมเครื่องสังเวย ประกอบด้วย ผลไม้มงคล 5 อย่าง ส้ม องุ่น กีวี แก้วมังกร และลูกพีช อาหารเจมงคล 5 อย่าง วุ้นเส้น หมี่ ดอกไม้จีน ฟองเต้าหู้ และเห็ดเชมปิญอง พร้อมปล่อยนกกระจิบ ปลาไหล และตะพาบน้ำ อย่างละ 120 ตัว โดยมีพระสงฆ์ญวนสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตสัตว์ เจ้าพนักงานเผาเทวทูตม้า กระดาษเงิน กระดาษทอง

เวลา 17.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ เสด็จยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นประธานในพิธี คณะสงฆ์ญวน 25 รูป สวดพระพุทธมนต์ เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพาน คณะสงฆ์ญวน 25 รูป นำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่มลงทางบันไดด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี ด้านทิศเหนือของพระที่นั่งฯ โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธี ประทับพระราชอาสน์ ณ ทิมคดตะวันออก ทรงเผากระดาษเงินกระดาษทอง พระสงฆ์จีน 25 รูป ตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำดวงพระวิญญาณ เสด็จฯข้ามสะพานโอฆสงสาร โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณ เที่ยวไปจนครบ 3 รอบ ระหว่างนั้นทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน เมื่อเสร็จพิธีพระสงฆ์จีน 25 รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดหน้าพระที่นั่งด้านตะวันตก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระดำเนินกลับ

จากนั้น พล.ท.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานประกอบพิธีโยคะตันตระ (ทิ้งกระจาด) บริจาคทานข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 1,000 ชุด ต่อมาเวลา 20.00 น. ร.อ.ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล พร้อมพระประยูรญาติ เสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท คณะสงฆ์ญวน 90 รูปสวดมาติกา จบแล้ว ร.อ.ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล และคณะเจ้าภาพร่วมทอดผ้าไตรคณะสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ 90 รูป

เวลา 22.00 น. คณะสงฆ์ญวน 25 รูป นำพระประยูรญาติอัญเชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่มไปยังมณฑลพิธีเครื่องกระดาษ เวียนรอบเครื่องกระดาษ 3 รอบ ครบแล้วเชิญธงพุ่มประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีเครื่องกระดาษ คณะสงฆ์ญวนประกอบพิธีลาพระธรรมคัมภีร์ จบแล้ว คณะสงฆ์ญวน 13 รูป เดินนำ พล.ท. ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล และพระประยูรญาติไปยังบริเวณลานสนามหญ้าข้างพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิฐ ทรงเผาพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล จำลอง ที่แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องทรงงานส่วนพระองค์ มีคอมพิวเตอร์ กล้องส่องทางไกล เครื่องส่งสัญญาณวิทยุส่วนพระองค์ กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์ทรงงานส่วนพระองค์ ห้องพระ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ โถง ดนตรีทรงเล่น จัดวางเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ ทั้งเปียโน แซกโซโฟน ทรัมเป็ต โน้ตเพลง โดยมีคุณติโต แมวทรงเลี้ยงนั่งบนเปียโนหลังดังกล่าว นอกจากนี้ มีนักดนตรีแจ๊ส กำลังบรรเลงดนตรี และห้องสรง (ห้องน้ำ)

บริเวณทางเข้าพระตำหนักจำลองยังมีสวนดอกไม้และน้ำพุ มีสระว่ายน้ำบริเวณชั้น 2 เสาอากาศสุธี (สายอากาศสำหรับเครื่องวิทยุสื่อสาร) ด้านนอกบริเวณยังมีเรือนช้างคุณพระเศวตฯ ช้างเผือกประจำรัชกาลที่ 9 เรือนข้าราชบริพาร ลานจอดรถยนต์ และเฮลิคอปเตอร์ บริเวณโดยรอบยังมีข้าราชบริพารจำนวนมาก สุนัขทรงเลี้ยง อาทิ คุณหลวงแจ่มและคุณทองแดงด้วย ภูเขาเงิน ภูเขาทองอย่างละ 1 ลูก หุ่นเทพเจ้าอาทิ เจ้าแม่กวนอิม นาจา หุ่นข้าราชบริพาร-ทหารมหาดเล็ก-ตำรวจวัง-ทหารม้า จำนวน 22 ตน รถยนต์พระที่นั่ง รถตู้ยี่ห้อโฟล์คสวาเกน รุ่นคาราเวลล์ สีขาวงาช้าง ทะเบียน 1ด 0968 รถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซ์รุ่น Pullman Landaulet ทะเบียน ร.ย.ล.9 รถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยู รุ่น k1600 GT ทะเบียน MPD64 หีบเสื้อผ้า 4 หีบ แทนจำนวนพระราชโอรสและพระราชธิดา 4 พระองค์ ตามธรรมเนียมอนัมนิกาย จากนั้น พล.ท. ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล และพระประยูรญาติ เสด็จกลับ

วันเดียวกัน สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 21.10 น.ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 28,037 คน รวม 138 วัน มี 5,431,893 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 4,407,691 บาท รวม 138 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 452,765,509.84 บาท

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีกงเต๊กหลวง ที่คณะสงฆ์อนัมนิกาย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 22 มี.ค. 2560 07:16 22 มี.ค. 2560 07:16 ไทยรัฐ