วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แห่ร้อง "บริษัทประกัน" สุดแสบ อ้างสารพัดปัญหาไม่ลดเบี้ยรถติดกล้องซีซีทีวี

ประชาชนแห่ร้องเรียนเสียงระส่ำ! บริษัทประกันหัวหมอ อ้างสารพัดเหตุ เลี่ยงไม่ยอมลดเบี้ยค่าติดกล้องรถยนต์ให้ผู้เอาประกันทันที ด้าน คปภ.ออกเกณฑ์เข้มแจงละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น ลับมีดรอฟันไม่ทำตามปรับครั้งละ 3 แสนบาท ยันกล้องซีซีทีวีทุกประเภทลดได้หมด ทุกประเภทไม่ต้องติดรอบคัน ไม่กำหนดราคาถูกหรือแพง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า มีบริษัทประกันภัยบางแห่งยังไม่ยอมให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ในกรณีผู้เอาประกันมีการติดกล้องวงจรปิด หรือกล้องซีซีทีวี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่องให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยให้เหตุผลว่า ที่ยังไม่ดำเนินการปรับเบี้ยประกันดังกล่าว เนื่องจากประกาศยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดว่าต้องเป็นชนิดไหน หรือเป็นกล้องประเภทใด และบางรายยังแจ้งว่า จำเป็นต้องเป็นกล้องที่มีคุณภาพสูง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือได้ จึงจะสามารถลดเบี้ยประกันได้ ขณะเดียวกัน ยังมีบางรายที่อ้างว่ายังมีปัญหาเรื่องเอกสารกรมธรรม์ที่ยังเป็นรูปแบบเก่า จึงยังไม่สามารถมอบส่วนลดให้ได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการมอบส่วนลดที่ไม่ชัดเจน โดยอ้างว่ามีการลดจากกรณีนี้ให้แล้ว หรือบางรายนำส่วนลดอื่นๆ มาถัวเฉลี่ยกับส่วนลดติดกล้องรถยนต์ ทำให้ผู้ซื้อกรมธรรม์ได้รับส่วนลดไม่แตกต่างจากเดิม และไม่ได้รับประโยชน์จากส่วนลดจากการติดตั้งกล้องหน้ารถดังกล่าว

ทั้งนี้ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า คปภ.ได้ออกแนวทางปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนเรื่องให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งกับรถยนต์เพื่อให้การปฏิบัติมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาและความไม่เข้าใจต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับการลดเบี้ยประกันกรณีดังกล่าว

โดยมีการระบุให้ชัดเจนขึ้นว่า กรณีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) ที่ติดตั้งกับรถยนต์นั้น ให้หมายถึงกล้องติดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์และสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่น เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต มาดัดแปลงเพื่อให้มีลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับกล้องติดรถยนต์ และไม่มีการกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ ราคา ของกล้องติดรถยนต์ที่จะได้รับการลดเบี้ยประกัน รวมถึงไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนเพิ่มที่กรมการขนส่งทางบกแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ผู้ทำประกันภัยสามารถติดตั้งระบบกล้องไว้เพียงด้านหน้าของรถยนต์คันเอาประกันภัยก็ได้ ไม่ต้องติดรอบคัน เพียงแต่ให้บริษัทใช้ภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องมาเป็นเอกสารประกอบในเวลาทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ขณะเดียวกัน ยังกำหนดให้บริษัทแสดงส่วนลดเบี้ยประกันภัยไว้ในช่องส่วนลดอื่น ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ทั้งนี้ หากบริษัทประกันไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คปภ.มีความผิดมาตรา 90 ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย มีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย โดยประชาชนที่พบบริษัทประกัน และนายหน้าขายประกันไม่เสนอส่วนลดให้ สามารถร้องเรียนที่สายด่วน คปภ. หมายเลข 1186 จะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างเด็ดขาด เพราะกฎหมายนี้เป็นการบังคับใช้ ไม่ใช่เป็นการขอความร่วมมือ หากมีการร้องเรียน 10 ราย ก็อาจต้องปรับเป็นเงินสูงสุดถึง 3 ล้านบาท

ส่วนกรณีมีการทำสัญญาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทไปแล้ว ก่อนหรือหลังวันที่ 3 มี.ค.60 แต่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.60 เป็นต้นไป หากเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระแล้วนั้น ยังไม่มีการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามคำสั่งนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งขอส่วนลดภายหลัง บริษัทต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามที่คำสั่งกำหนดไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ทำประกันตรวจสอบการให้ส่วนลดในช่องส่วนลดอื่นในหน้าตารางกรมธรรม์ก่อน เพื่อรักษาสิทธิของตัวเอง

นายอรัญ ศรีว่องไทย นายทะเบียน และประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า สมาคมฯพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ และได้แจ้งสมาชิกให้มีการปฏิบัติตามคำสั่ง คปภ. โดยมอบส่วนลดตามที่กำหนดระหว่าง 5-10% โดยกำชับหากไม่ปฏิบัติจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัทในระยะยาว เพราะส่วนลดเพียงไม่กี่ร้อยกี่พัน จะไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการถูกปรับหรือถูกนำไปร้องเรียนจนทำให้เสียชื่อเสียง.

ประชาชนแห่ร้องเรียนเสียงระส่ำ! บริษัทประกันหัวหมอ อ้างสารพัดเหตุ เลี่ยงไม่ยอมลดเบี้ยค่าติดกล้องรถยนต์ให้ผู้เอาประกันทันที ด้าน คปภ.ออกเกณฑ์เข้มแจงละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น ลับมีดรอฟันไม่ทำตามปรับครั้งละ 3 แสนบาท ... 22 มี.ค. 2560 04:51 22 มี.ค. 2560 08:36 ไทยรัฐ