วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยังไม่พอปล่อยกู้เอสเอ็มอี ครม.จัดยากระตุ้นชุดใหม่เพิ่มอีก 1.5 หมื่นล้าน

ยังไม่พอปล่อยกู้เอสเอ็มอี ครม.จัดยากระตุ้นชุดใหม่เพิ่มอีก 1.5 หมื่นล้าน

  • Share:

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) วงเงิน 15,000 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยให้กู้รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีในช่วง 3 ปีแรก และปีที่ 4-7 คิดดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ตามที่ ธพว.กำหนด รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 2% ใน 3 ปีแรก

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบด้วย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและมีปัญหาด้านสภาพคล่อง, ผู้ประกอบการใหม่ (สตาร์ตอัพ) หรือผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ หรือมีแนวโน้มเติบโตเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเอสเอ็มอี 4.0 เช่น เอสเอ็มอีในกลุ่มธุรกิจนิวเอสเคิร์ฟ และเอสเอ็มอีที่ส่งออกหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งนี้ ธพว.ขอเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ ครม.อนุมัติโครงการ เพื่อจัดระบบบริหารจัดการก่อนที่จะเปิดให้เอสเอ็มอียื่นขอสินเชื่อ โดยมีกำหนดสิ้นสุดการยื่นขอสินเชื่อ 12 เดือน

ทั้งนี้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะค้ำประกันสินเชื่อตามโครงการให้เอสเอ็มอี ขณะที่จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เงินงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 2,250 ล้านบาท โดยคาดว่าจะช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ประมาณ 3,000 ราย หรือปล่อยสินเชื่อเฉลี่ยรายละ 5 ล้านบาท รักษาการจ้างงานได้ไม่น้อยกว่า 24,000 คน และสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ 68,700 ล้านบาท”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้