วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คลอดชื่อรองอธิบดี-ผช.ปลัด วธ.

คลอดชื่อรองอธิบดี-ผช.ปลัด วธ.

  • Share:

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่ง วธ. ที่ 58/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ และคำสั่ง วธ. ที่ 59/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายประทีบ เพ็งตะโก ผอ.สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมศิลปากร 2.น.ส.ศุภร รัตนพงศ์ ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมศิลปากร 3.นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัด วธ. ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัด วธ. และ 4. นายประดิษฐ์ โปซิว ผอ. สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี สวธ. 5.น.ส.ดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ผอ.สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ 6.นายสุธน บัววัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการศาสนา

ปลัด วธ.กล่าวว่า การแต่งตั้งข้าราชการเข้ามาดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้นครั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาคัดสรรตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเป็นผู้พิจารณาตามกระบวนการอย่างโปร่งใส ซึ่งทุกคนมีทักษะความรู้ความสามารถในการดำรงตำแหน่งในการทำงานของหน่วยงานนั้นๆเป็นอย่างดี และคิดว่าทุกคนจะสามารถเข้าไปช่วยอธิบดีในการบริหารงานตามนโยบายของ วธ. และของรัฐบาลได้ โดยหลังจากนี้จะคัดสรรผู้บริหารในระดับอำนวยการสูงที่จะเข้ามาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งจะให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการส่งรายชื่อและดำเนินการตามลำดับขั้นตอนในสัปดาห์นี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้