วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรรมการ บจ.สร้างสถิติโดดร่ม

กรรมการ บจ.สร้างสถิติโดดร่ม

  • Share:

นางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าปี 2559 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บจ.) กว่า 600 แห่งได้ใช้เงิน 2,819 ล้านบาท ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 7,334 คนในการประชุมและอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ใช้เงิน 2,766 ล้านบาท จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 6,296 คน

อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนภาพรวมไม่สูงมากนัก เพราะบางบริษัทจ่ายผลตอบแทนไม่คุ้มค่า โดยเฉพาะบริษัทที่มีปัญหาในองค์กร หรือประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การจ่ายค่าตอบแทนส่วนใหญ่ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ขณะเดียวกันยังพบว่าในการประชุมสามัญประจำปี 2559 มีประธานกรรมการไม่เข้าประชุม 36 บริษัท, มีประธานกรรมการตรวจสอบไม่ร่วมประชุม 29 บริษัท และกรรมการเข้าร่วมน้อยกว่า 90% ถึง 115 บริษัท เป็นต้น “ปัจจุบันสมาคมฯได้เป็นผู้ถือหุ้น บจ.ทุกบริษัทตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล ขณะเดียวกันทางสมาคมฯได้ร่วมรณรงค์งดแจกของชำร่วย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นอื่นๆที่ไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุม แต่ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งสามารถพิจารณาเรื่องนี้ได้ตามเหมาะสม เพราะสมาคมฯต้องทำหน้าที่ยกระดับธรรมาภิบาล ให้ตลาดทุนไทยก้าวสู่ระดับสากล”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้