วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พาณิชย์' ดึง 24 บิ๊กเอกชน ปั้นโอทอปไทย ขยายช่องทางตลาดเข้าห้างค้าปลีก

'พาณิชย์' ดึง 24 บิ๊กเอกชน ช่วยปั้นโอทอปไทย แนะพัฒนาสินค้า ขยายช่องทางตลาด นำร่องคัดเลือกโอทอป 3-5 ดาว 2,380 ราย จับคู่ธุรกิจกระจายสินค้าเข้าห้างค้าปลีก แหล่งท่องเที่ยว และสนามบิน

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางตลาดโอทอปตามแนวทางประชารัฐว่า ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมและผลักดันสินค้าโอทอปของไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด จึงได้เชิญภาคเอกชนรายใหญ่ 24 ราย ประกอบด้วย กลุ่มผู้ซื้อ ผู้ค้า และผู้ใช้ จำนวน 14 บริษัท ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัล การบินไทย คิงพาวเวอร์ ซีพี ออลล์ เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตำรับไทยสมุนไพร นารายภัณฑ์ บางจากปิโตรเลียม บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สยามเจมส์ กรุ๊ป สยามพิวรรธน์ เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม และ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

นอกจากนี้ยังได้ถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดผลิตภัณฑ์ 10 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพทเทิร์นไอที สมาคมการตลาดแห่งประเทศไท สมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย, สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมสปาไทย สมาคมสินค้าตกแต่งบ้าน และสมาคมออกแบบสร้างสรรค์ มาร่วมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์โอทอป รวมทั้งปัญหาจากมุมมองของผู้ประกอบการ

“ภาคเอกชนเห็นพ้องร่วมกันว่าสินค้าโอทอปควรพัฒนาให้มีรูปแบบเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น โดยต้องเน้นคุณภาพมาตรฐาน การผลิตสินค้าต้องมีความต่อเนื่อง เพราะบางครั้งเมื่อสินค้าติดตลาด และผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการ ทำให้สินค้านั้นอาจสูญเสียตลาด และลูกค้าในอนาคตได้ รวมทั้งผู้ผลิตต้องเข้าใจในกลไกตลาดเป็นอย่างดี โดยผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และต้องประยุกต์ให้เข้ากับกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่ผลิตสินค้าตามความต้องการของตนเองที่อยากจะผลิต”

นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าวว่า กรมจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับแนวทางการพัฒนาสินค้าโอทอป เบื้องต้นได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์โอทอปจากกลุ่มโอทอป 3-5 ดาว ปี 59 โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ คัดสรรกลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอปที่ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบทางราชการ 2,380 ราย จากทั้งหมด 8,039 ราย เข้าสู่การคัดสรรสู่ Best OTOP 77 Experience ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มของใช้ ของที่ระลึก และกลุ่มสมุนไพรที่มิใช่อาหาร จังหวัดละ 1 รายต่อกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 308 ราย ที่จะนำร่องการพัฒนาการตลาดและให้เข้าถึงตลาดอย่างยั่งยืน

“จะเจรจาจับคู่ธุรกิจกับช่องทางการตลาดให้โอทอปที่คัดสรรมาแล้วทั้งออฟไลน์ ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าส่ง-ค้าปลีก ร้านจำหน่ายของที่ระลึก สนามบิน แหล่งท่องเที่ยว และออนไลน์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางทีวี แคตตาล๊อค ตลอดจนการพัฒนาร้านค้าต้นแบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป เพื่อสามารถขยายเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ในรูปแบบของแฟรนไชส์ โมเดล ต่อไป”

'พาณิชย์' ดึง 24 บิ๊กเอกชน ช่วยปั้นโอทอปไทย แนะพัฒนาสินค้า ขยายช่องทางตลาด นำร่องคัดเลือกโอทอป 3-5 ดาว 2,380 ราย จับคู่ธุรกิจกระจายสินค้าเข้าห้างค้าปลีก แหล่งท่องเที่ยว และสนามบิน 21 มี.ค. 2560 22:14 22 มี.ค. 2560 05:45 ไทยรัฐ