วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ เปิดทำเนียบฯต้อนรับผู้นำฟิลิปปินส์ สานสัมพันธ์ความร่วมมือทุกมิติ

นายกฯ เปิดทำเนียบฯ ต้อนรับ "ดูแตร์เต" ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ พร้อมบรรลุข้อตกลง 3 ฉบับ แจงปฏิรูป-ยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้การต้อนรับ นายโรดริโก โรอา ดูแตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค.60 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในรอบด้านระหว่างกัน โดยทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีการหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร พลังงาน ความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการ

จากนั้นเวลา 18.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ และนายดูแตร์เต ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. การดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ปี 2017-2022 ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย 3.ข้อปฏิบัติว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเฉพาะระหว่างศูนย์กระบือนม ประเทศฟิลิปปินส์ และกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือปลักและกระบือนม

จากนั้นทั้ง 2 ฝ่ายได้แถลงข่าวร่วมกัน โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ซึ่งรัฐบาลไทยต้องขอบคุณในไมตรีจิตของประธานาธิบดี รัฐบาลและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ไทย-ฟิลิปปินส์ มีความสัมพันธ์มากว่า 68 ปี เรายืนยันที่จะร่วมมือและส่งเสริมความเชื่อมโยงของ 2 ประเทศทุกด้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในอาเซียน วันนี้ได้เซ็นความร่วมมือ 3 ฉบับ และมีความหารือใน 4 ประเด็น อาทิ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยได้ชี้แจงถึงการปฏิรูปประเทศ ภายใต้แผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ ได้ชี้แจงถึงแผนการพัฒนาฟิลิปปินส์ปี 2017-2022 และสองประเทศเห็นชอบแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน นอกจากนี้ยังเห็นพ้องจะเพิ่มมูลค้าการลงทุนต่อไปด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ทั้งสองประเทศยินดีต่ออายุความตกลง ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.59 - 31 ธ.ค.61 ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมความร่วมมือความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งเห็นชอบเพิ่มความร่วมมือด้านการชลประทาน ปศุสัตว์ ประมง และการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยืน รวมทั้งเห็นชอบที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ และการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมทั้งเห็นชอบเพิ่มความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน รวมทั้งยินดีร่วมมือด้านการศึกษา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ในด้านความมั่นคง ทั้งสองประเทศยินดีในความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างกองทัพ รวมทั้งมีความกังวลในเรื่องการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยพร้อมจะร่วมมือกันทั้งในกรอบทวิภาคี อาเซียน และองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยชื่นชมฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส่วนประเด็นสถานการณ์ในทะเลจีนใต้นั้น สองประเทศเห็นชอบการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในทะเลจีนใต้

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทั้งสองประเทศได้สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดหาข้อสรุปเกี่ยวกับความตกลงบันทึกความเข้าใจต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การเดินอากาศ อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ ฯลฯ พร้อมแสวงหากิจกรรมความร่วมมือใหม่ เช่น เรื่องนวัตกรรม การจัดตั้งธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 ประเทศ ยืนยันเจตนารมณ์จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น เพื่อความเจริญของสองประเทศ ตลอดจนอาเซียนและภูมิภาคโดยรวม.

นายกฯ เปิดทำเนียบฯ ต้อนรับ "ดูแตร์เต" ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ พร้อมบรรลุข้อตกลง 3 ฉบับ แจงปฏิรูป-ยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี 21 มี.ค. 2560 19:35 21 มี.ค. 2560 20:28 ไทยรัฐ