วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.เห็นชอบช่วย 12 จว.ใต้ลดหย่อนส่งเงินสมทบ ม.ค.-มี.ค.60

ครม.เห็นชอบช่วย 12 จว.ใต้ลดหย่อนส่งเงินสมทบ ม.ค.-มี.ค.60

  • Share:

ครม.อนุมัติหลักการร่างประกาศ ก.แรงงาน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตนในท้องที่ ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง 12 จว.ใต้ งวดเดือน ม.ค.-มี.ค.60

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ รวมถึงให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่เสนอ ครม.ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้  สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้ได้กำหนดให้นายจ้างและผู้ประกันตนใน จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง กรณีวาตภัย และอุทกภัย ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือน ม.ค.2560 ถึงงวดเดือน มี.ค.2560 โดยส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน 

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ให้กำหนดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพการจ้างงานซึ่งมีทะเบียนผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงในท้องที่ดังกล่าวได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือน ม.ค.2560 ถึงงวดเดือน มี.ค.2560 โดยส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 288 บาท กำหนดให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 เป็นต้นไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้