วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อสส.ระบุต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ถึงถอนฟ้องคดีชุมนุมการเมืองได้

อสส.ระบุ ประธาน สปท. เสนอปรองดอง ถอนฟ้องคดีชุมนุมการเมือง ต้องดูเข้าหลักเกณฑ์ ตามกฎหมายหรือไม่ ต้องดูรายละเอียดเป็นคดี หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ทำไม่ได้...

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด กล่าวถึงกรณีที่ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สรุปรายงานแก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองทางการเมือง เสนอให้อัยการใช้อำนาจตามมาตรา 21 พ.ร.บ.องค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 ที่กำหนดให้ในกรณีที่หากอัยการเห็นว่า คดีที่มูลเหตุจูงใจทางการเมือง ที่การฟ้องคดีอาญาไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ ให้เสนอต่ออัยการสูงสุด ใช้อำนาจสั่งไม่ฟ้องได้หรือถอนฟ้องคดี ได้แต่ไม่รวมถึงความผิดมาตรา 112 และคดีทุจริต ว่า ตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่ามีหลักการอย่างไรแต่การใช้ พ.ร.บ.อัยการฯ มาตรา 21 จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ระเบียบตามกฎหมายถึงจะทำได้ อยู่ดีๆ จะไปถอนฟ้องเลยคงไม่สามารถทำได้ การมีข้อเสนอมาสามารถกระทำได้แต่ต้องดูการเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายถึงจะดำเนินการได้ มิเช่นนั้นอัยการสูงสุดก็จะถอนไม่ได้เรื่องนี้ต้องลงลึกดูในรายละเอียดในคดีและนำกฎหมายประกอบ.

อสส.ระบุ ประธาน สปท. เสนอปรองดอง ถอนฟ้องคดีชุมนุมการเมือง ต้องดูเข้าหลักเกณฑ์ ตามกฎหมายหรือไม่ ต้องดูรายละเอียดเป็นคดี หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ทำไม่ได้... 21 มี.ค. 2560 18:22 ไทยรัฐ