วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมชัย' บอก กกต.ดูงาน ตปท.ได้คอนเน็กชั่นมหาศาล

กกต.สรุปผลดูงาน ญี่ปุ่น-เกาหลี นำมาปรับการเลือกตั้งในไทย "สมชัย" ชี้ได้คอนเน็กชั่นมหาศาล

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กบส.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นำเสนอการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น-เกาหลี) โดยมีข้อสรุปว่า การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่นได้ประโยชน์ที่นำมาใช้เป็นแนวคิดปรับปรุงการเลือกตั้งในประเทศไทยรวม 5 เรื่อง คือ 1.เรื่องเวลาและเทคโนโลยี ที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถกำหนดเวลาเลือกตั้งให้มีระยะเวลาที่นานกว่าประเทศไทย โดยเริ่ม 07.00 - 20.00 น. 2.ความเป็นธรรมในการหาเสียงขณะเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการกำหนดป้ายหาเสียงและจำนวนรถหาเสียงแต่ละพรรคเท่ากัน ไม่ให้มีพรรคใดได้เปรียบ 3.การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีการตรวจสอบเรื่องการโยกย้าย หรือการเสียชีวิตของผู้มีสิทธิ ทำให้มีการปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

4.เครื่องนับคะแนนของประเทศญี่ปุ่มมีการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ และได้รับการเชื่อถือ ทำให้มีการนับคะแนนอย่างรวดเร็ว และ 5.การวางเงินประกันในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะได้ทั้งการเมืองที่มีคุณภาพและมีความตั้งใจอย่างแท้จริง ซึ่งผู้สมัครจะต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ หากไม่ถึงเกณฑ์จะถูกยึดเงินประกันดังกล่าว

ส่วนการศึกษาดูงานประเทศเกาหลี ได้ประโยชน์ที่นำมาใช้เป็นแนวคิดปรับปรุงการเลือกตั้งในประเทศไทยรวม 6 เรื่อง คือ 1.การใช้นวัตกรรม มีการคิดค้นเครื่องมือที่ใช้ลงคะแนน และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการเลือกตั้ง 2.การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ประเทศเกาหลีทำจริงจัง มีการสร้างเป็นสถาบัน และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ละปี หากเอารูปแบบนี้มาพัฒนาสถาบันพัฒนาการเมืองที่มีอยู่ จะเป็นโมเดลที่สามารถผลักดันได้ 3.การลงโทษการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งที่รุนแรง ซึ่งเป็นมาตรการที่จริงจัง มีกฎหมายและการบังคับใช้จริงจัง จนสามารถแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงได้อย่างเด็ดขาด

4.ปัญหาการจัดการเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศ โดยมีแนวคิดว่ากระบวนการนับคะแนน ควรนับย่อยที่หน่วยเลือกตั้งได้เลย แล้วค่อยส่งผลคะแนนมายังสถานทูตไทย เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน 5.การประท้วงควรมีการจำกัดขอบเขต มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน มีการขออนุญาต รวมทั้งจะต้องไม่ให้มีการกระทบสิทธิของประชาชนทั่วไป 6.การอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย สามารถกากบาทในบัตรเลือกตั้งที่บ้านหรือโรงพยาบาล แล้วใส่ซองปิดผนึก ลงชื่อกำกับ และส่งมาที่หน่วยเลือกตั้ง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ประเทศเกาหลีทำ ทั้งการทำงานของสมาคมองค์กรจัดการเลือกตั้งโลก (AWEB) หรือสถาบันการให้การศึกษาด้านการเมือง (KOCEI) คือการพยายามเป็นผู้นำและการเป็นพี่ใหญ่ในการเลือกตั้งทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย และระดับโลกด้วย สิ่งที่สำคัญที่สุดจากการดูงานครั้งนี้คือการได้คอนเน็กชั่นมหาศาล เพราะจากการหารือทาง AWEB นั้น พร้อมที่จะให้ความสนับสนุน หากประเทศไทยมีการเลือกตั้งและมีการร้องขอการใช้เครื่องลงคะแนน AWEB ก็พร้อมที่จะให้ยืม นอกจากนั้นหาก กกต.จะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ทาง AWEB ก็พร้อมสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งแม้จะไม่ได้มีการลงนามแต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดี.

กกต.สรุปผลดูงาน ญี่ปุ่น-เกาหลี นำมาปรับการเลือกตั้งในไทย "สมชัย" ชี้ได้คอนเน็กชั่นมหาศาล 21 มี.ค. 2560 17:04 21 มี.ค. 2560 19:27 ไทยรัฐ