วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชีวิตที่ไม่ประมาท

โดย สหบาท

ครบขวบปีอุบัติเหตุรถชนย่างสด 2 ศพ

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริเวณถนนพหลโยธินขาออก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ครอบครัวของ น.ส.ธันฐภัทร์ หรือ เบนซ์ ฮ้อแสงชัย ยังไม่คลายความโศกเศร้า

หลังจากทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุตรสาว พวกเขาถือโอกาส แชร์พระธรรมเทศนา ของ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “สุคติกถา” หวังเป็นเครื่องเตือนสติ

ยกความไม่เที่ยงของชีวิต เสมือน “ความลับของแต่ละชีวิต” ที่เจ้าของชีวิตไม่มีโอกาสทราบ

คือไม่รู้ว่าจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปี แต่ต่อให้อยู่ร้อยปี ถ้าเป็นชีวิตที่ประมาท สู้อยู่แค่วันเดียวอย่างมีธรรมะไม่ได้

อีกประการคือ ไม่อาจรู้ว่าจะตายด้วยวิธีการใด ทว่าการจากไปของ “น้องเบนซ์” ไม่ใช่เรื่องแปลกในประเทศไทย เพราะติดอันดับ 2 ของโลกว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด

บทเรียนที่เกิดขึ้นครั้งนี้น่าจะ “เตือนสติ” ผู้รับผิดชอบการจราจรในประเทศ

ทำอย่างไรให้การสูญเสียครั้งนี้เป็นบทเรียน ให้มีความรอบคอบ ระมัดระวัง ควบคุม ดูแลให้อุบัติเหตุในประเทศไทยน้อยลงบ้าง

ประการต่อมา ยังเป็นความลับว่า เราจะจากโลกนี้ไปในเวลาใด จะเป็นเวลาเช้า สาย บ่าย ค่ำ เห็นหน้ากันอยู่ทุกวัน ทำให้นึกถึง รัชกาลที่ 5 ผู้สถาปนามหาจุฬาฯพระราชนิพนธ์ไว้ว่า “เห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตาย สายยังอยู่สุขสบายบ่ายม้วย บ่ายยังร่าเริงกาย เย็นดับชีพนา เย็นอยู่หยอกลูกด้วย ค่ำม้วยอาสัญ”

ทุกชีวิตก็เป็นเช่นนี้ ไม่มีข้อยกเว้น

ประการที่สี่ ไม่อาจรู้ล่วงหน้าว่าจะทอดร่างลงดับจิตในสถานที่ใด จะเป็นที่บ้าน โรงพยาบาล หรือกลางถนน ไม่มีสิทธิรู้ ไม่มีสิทธิเลือก

สุดท้าย ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน ไม่อาจคาดล่วงหน้าได้ ขึ้นอยู่ว่า กรรมดีกรรมชั่ว

ดังนั้น ชีวิตของ “น้องเบนซ์” บริสุทธิ์ดุจผ้าขาว ควรยกเป็น บทเรียนอันยิ่งใหญ่

อย่าให้การสูญเสียครั้งนี้สูญเปล่า!!!

สหบาท

21 มี.ค. 2560 15:45 21 มี.ค. 2560 15:47 ไทยรัฐ