วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กบนอวกาศ

บริษัทในประเทศอิสราเอล ประกาศว่าพวกเขาได้ทดลองปล่อยห้องทดลองขนาดเล็กที่มีขนาดเทียบเท่ากล่องกระดาษชำระขึ้นไปบนอวกาศพร้อมกับดาวเทียมขนาดเล็กเป็นผลสำเร็จครั้งแรก โดยโคจรรอบโลกด้วยระยะทางมากกว่า 500 กิโลเมตร ซึ่งห้องทดลองดังกล่าวจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์บรรลุผลในการทดลองเกี่ยวกับสมการแรงโน้มถ่วง

วิธีการทำงานคือถ่ายโอนข้อมูลเชื่อมไปที่ไฟล์คำสั่งส่งไปยังห้องปฏิบัติการขนาดเล็กและเริ่มการทดลอง จุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงพื้นที่ที่มีการแทรกแซงจากแรงโน้มถ่วงของโลก รวมถึงความแตกต่างของการทำงานของเซลล์และโมเลกุล จะทำให้นักวิจัยค้นพบความรู้ใหม่ๆในสาขาการแพทย์จนถึงการเกษตร

โดยปกติแล้วการทดลองจะถูกส่งไปยังสถานีอวกาศนานาชาติโดยให้มนุษย์อวกาศเป็นผู้ทำการทดลอง หรือดำเนินการบนเที่ยวบินพาราโบลิก (Parabolic airplane flight) คือเครื่องบินที่ให้นักบินอวกาศได้ฝึกบินในสภาวะที่ไร้น้ำหนัก ซึ่งห้องปฏิบัติการขนาดย่อนี้เป็นวิธีการใหม่สำหรับนักวิจัยสามารถทำงานวิทยาศาสตร์ในสภาพเสมือนไร้แรงดึงดูด (microgravity) เป็นระยะเวลานาน

ทั้งนี้ จะมีการปล่อยการทดลองอีก 4 ครั้งในเดือนสิงหาคม.

บริษัทในประเทศอิสราเอล ประกาศว่าพวกเขาได้ทดลองปล่อยห้องทดลองขนาดเล็กที่มีขนาดเทียบเท่ากล่องกระดาษชำระขึ้นไปบนอวกาศพร้อมกับดาวเทียมขนาดเล็กเป็นผลสำเร็จครั้งแรก โดยโคจรรอบโลกด้วยระยะทางมากกว่า 500 กิโลเมตร... 21 มี.ค. 2560 13:56 21 มี.ค. 2560 13:56 ไทยรัฐ