วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศปถ.ผุดมาตรการคุมเข้มอุบัติเหตุ หวังลด 'เจ็บ-ตาย' ช่วงสงกรานต์

ศปถ.ลุยออกมาตรการลดอุบัติเหตุสงกรานต์ ชี้ควบคุมเข้มข้น 11-17 เม.ย.จัดโซนนิ่งเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งเป้าลดสถิติเจ็บตายน้อยที่สุด

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินมาตรการเสริมผ่านกลไกประชารัฐ ในการป้องปรามและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การเมาแล้วขับ การขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ การป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และการคาดเข็มขัดนิรภัย พร้อมเน้นย้ำให้จังหวัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-10 เม.ย.นี้ และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.นี้ โดยกำหนดมาตรการสำคัญ คือ 1.ด้านกายภาพ เน้นการแก้ไขจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 2.ด้านยานพาหนะ โดยคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ 3.ด้านการสัญจร จัดให้มีถนนปลอดภัย ตามมาตรการ "1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย" 4.ด้านการบังคับใช้กฎหมาย เน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเคริ่งดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด การกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5.ด้านความปลอดภัยทางน้ำ 6.ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และได้เน้นย้ำให้จังหวัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ ศปถ.มุ่งมั่นป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

ศปถ.ลุยออกมาตรการลดอุบัติเหตุสงกรานต์ ชี้ควบคุมเข้มข้น 11-17 เม.ย.จัดโซนนิ่งเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งเป้าลดสถิติเจ็บตายน้อยที่สุด 21 มี.ค. 2560 13:09 21 มี.ค. 2560 14:07 ไทยรัฐ