วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างความเข้าใจ-ผูกสัมพันธ์นอกกรอบ กต.นำทูตทัศนศึกษาต่างจังหวัด

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค.2560 แม้สภาพอากาศโดยรวมทั้งประเทศจะร้อนอบอ้าวย่างเข้าสู่เดือนร้อนที่สุด กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้สานต่อโครงการนำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสเดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีคณะทูตและคู่สมรสจำนวน 32 คน จาก 26 ประเทศ เข้าร่วม

ตลอด 3 วัน 2 คืน นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นหัวหน้าคณะทัศนศึกษาด้วยตัวเอง พร้อมกับมี นายจักรี ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต และคณะช่วยดูแลคณะทูตและคู่สมรส โดยได้รับการอำนวยความสะดวกและต้อนรับอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่

การทัศนศึกษาครั้งนี้ เหล่าคณะทูตและคู่สมรสได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนและธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา ซึ่งอากาศดีที่สุดในประเทศไทย จากนั้น รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับชุมชนพึ่งตนเองต่อด้วยชมการสาธิตและร่วมทดลองทำผ้ามัดย้อม รวมทั้งสบู่สมุนไพรจากเปลือกมังคุดของกลุ่มผ้ามัดย้อมและกลุ่มสมุนไพรบ้านคีรีวง

ต่อมาทั้งหมดเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง แล้วลงพื้นที่ไร่จันทรังษีเพื่อชมตัวอย่างการแก้ปัญหา "4 น้ำ 3 ดิน" ได้ แก่ น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม น้ำเปรี้ยว รวมทั้งดินเปรี้ยว ดินเค็มและดินจืด ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โอกาสนี้ คณะยังได้ล่องเรือไปตามแม่น้ำปากพนังจนถึงปากแม่น้ำเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชุมชนริมแม่น้ำและท้องถิ่น ก่อนไปชมหนังตะลุง พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงและการทดลองทำตัวหนังตะลุง ณ บ้านหนังตะลุง "สุชาติ ทรัพย์สิน" ศิลปินแห่งชาติ ที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

ปิดท้ายการทัศนศึกษาของคณะทูตและคู่สมรส ด้วยการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมาชในตัวเมือง ซึ่งนับได้ว่า เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้นในภาคใต้ เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าและเก่าแก่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของนครศรีธรรมราชและความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

ทั้งนี้ ตลอดทริปเหล่าคณะทูตและคู่สมรสต่างให้ความสนใจในทุกสถานที่ โดยทั้งซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนั้น ยังร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนานทั้งลงสีผ้าบาติก ทำผ้ามัดย้อม ทำสบู่สมุนไพร กวนน้ำตาลปี๊บและแกะตัวหนังตะลุง ตลอดจนชิมขนมท้องถิ่น และซื้อสินค้าโอทอปอย่างเป็นกันเอง

ปลัดหญิงคนแรกของกระทรวงการต่างประเทศ ให้ข้อมูลว่า โครงการนำคณะทูตและคู่สมรสไปทัศนศึกษาเร่ิมมาตั้งแต่ปี 2545 มีวัตถุประสงค์หลักคือ นำเอกอัครราชทูต อุปทูตและคู่สมรส ของสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทยไปทัศนศึกษาจังหวัดต่างๆ โดยเน้นจังหวัดที่มีโครงการพระราชดำริและจังหวัดหัวเมืองรองๆ ไม่เน้นจังหวัดท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางไปเองได้ เพื่อได้ทำความเข้าใจว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำงานหนักเพื่อประชาชนและประเทศมากมาย

นางบุษยา กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น การนำคณะทูตและคู่สมรสทัศนศึกษา เพื่อที่จะได้รู้จักจังหวัดเหล่านั้น ซึ่งจะได้เห็นทั้ง การดำเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี สินค้าท้องถิ่นและอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ โดยทุกท่านยังสามารถนำไปบอกเล่าต่อ ช่วยเผยแพร่ข้อมูล หรือ ประยุกต์ใช้กับประเทศของตนเองอีกด้วย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ที่ผ่านมา โครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากคณะทูตและคู่สมรส มีคณะทูตและคู่สมรสร่วมทัศนศึกษาเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกครั้ง บางท่านยังได้สอบถามถึงครั้งต่อไปมาแล้ว นับว่า เป็นการสร้างความเข้าใจที่ดี รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระหว่างทูตด้วยกันให้แนบแน่นยิ่งขึ้น ซึ่งเท่าที่ประจำการมาหลายประเทศไม่เคยมีประเทศใดจัดโครงการลักษณะนี้ มาก่อนและได้แนะนำประเทศอื่นๆ ลองจัดบ้าง.         

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค.2560 แม้สภาพอากาศโดยรวมทั้งประเทศจะร้อนอบอ้าวย่างเข้าสู่เดือนร้อนที่สุด กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ... 21 มี.ค. 2560 11:01 22 มี.ค. 2560 08:18 ไทยรัฐ