วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภา อบจ.เมืองคอนคว่ำญัตติโอนสนามกีฬา

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานที่ชั้น 5 ห้องประชุมสภา อบจ.นครศรีธรรมราช นายมนตรี รักษ์ศรีทอง ประธานสภา อบจ.นครศรีธรรมราช เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีนายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช และสมาชิกเข้าร่วมประชุม 30 คน จาก 42 คน สำหรับการประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ ญัตติรับรองรายการการประชุมสภา อบจ.นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559, ญัตติเรื่องขอความเห็นให้พิจารณาทบทวนมติการโอนสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กับ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชใหม่อีกครั้ง

เนื่องจากสภา อบจ.ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ได้มีมติ ไม่เห็นชอบการโอนทรัพย์สินภายในสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 9 รายการ ประกอบด้วย อัฒจันทร์มีหลังคา สระว่ายน้ำ โรงยิมเนเซี่ยม อัฒจันทร์ไม่มีหลังคา อาคารสโมสรว่ายน้ำ ซุ้มประตูสนามกีฬาจังหวัด รั้วกำแพงสนามกีฬา บอร์ดไฟฟ้า โคมไฟฟ้าไฮเวย์ กลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครศรีธรรมราช

สำหรับญัตติมีสมาชิกผลัดเปลี่ยนลุกขึ้นอภิปรายสอบถามสาเหตุของการทบทวนการโอนทรัพย์สินในสนามกีฬาให้ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดูแลรับผิดชอบ โดยนายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้ยื่นญัตติดังกล่าวให้เหตุผลว่า ที่ประชุมจังหวัดครั้งวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้มีมติ ให้ อบจ. มอบทรัพย์สินจำนวนดังกล่าวให้กับเทศบาลนครศรีธรรมราชเป็นผู้บำรุงดูแลรักษาทั้งหมดเพื่อความมีเอกภาพและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

ขณะที่นายชัยชนะ เดชเดโช ส.อบจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า อบจ.ได้รับมอบทรัพย์สินดังกล่าวมาจากเทศบาลนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 10 มี.ค.58 กลับมาดูแล และทางสภาฯได้มีมติตั้งงบประมาณก่อสร้างซ่อมแซมไปแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท โดยซ่อมแซมได้เพียง 6 รายการ ใช้ระเบียบการการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาทต่อรายการ วันนี้ อบจ.นครศรีธรรมราช มีสนามกีฬาจังหวัดถึง 2 แห่ง วันใดที่ทางจังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาก็สามารถเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ วันนี้ อบจ.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีกองงานครบทุกกอง และเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ วันดีคืนดีก็ส่งมอบกลับไปอีก

ด้านนายอุดมศักดิ์ นวลนุช ส.อบจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า พวกตนไม่เห็นด้วย การกระทำเช่นนี้ โยกไปโยกมา ไม่ใช่มีเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียว ปัญหาใน อบจ.หมักหมมมากมาย ระวังจะโดน ม.44 นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าในเร็ววันนี้จะต้องเจอ อบจ.จังหวัดใกล้เคียงมีสนามกีฬาจังหวัดอยู่ในความดูแล แต่ อบจ. นครศรีธรรมราชกลับจะคืนให้เทศบาลฯเป็นผู้ดูแล ครั้งก่อนทวงคืน แต่วันนี้จะส่งมอบกลับ ทำเป็นเหมือนเล่นกีฬาชักเย่อสมบัติชาติ.

ชั้น 5 ห้องประชุมสภา อบจ.นครศรีธรรมราช นายมนตรี รักษ์ศรีทอง ประธานสภา อบจ.นครศรีธรรมราช เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 21 มี.ค. 2560 07:57 21 มี.ค. 2560 08:00 ไทยรัฐ