วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้กระทรวงอุดมฯ ยึดประโยชน์ประชาชน

อนาคตไม่มี ม.44-สร้างธรรมภิบาล จัดอำนาจชัดสกัดการเมืองแทรก

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเปิดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ตอนหนึ่งว่า หลายคนเตือนตนว่าหากแยกอุดมศึกษาออกมาจะทำให้การบริหารงานจะถูกนักการเมืองแทรกแซง แต่ตนอยากให้แยกเพราะที่ผ่านมา ศธ. มีโครงสร้างที่ใหญ่เทอะทะทำให้การบริหารจัดการไม่มีความคล่องตัว ถ้า ศธ.เล็กลงเป็นเรื่องที่ดี หากจำเป็นต้องลดขนาดก็ควรจะแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ออกมา เพราะมหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระ สามารถบริหารจัดการตัวเองได้อยู่แล้ว และที่สำคัญถ้าไม่เปลี่ยนแปลงในรัฐบาลนี้ ก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลหน้าจะเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งคาดว่า ร่าง พ.ร.บ.กระทรวงการอุดมศึกษาจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยขอให้ดูเรื่องอำนาจหน้าที่ และประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสำคัญ โครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา จะต้องเอื้อให้เกิดความยุติธรรม รวมถึงต้องวางแนวทางแก้ปัญหาธรรมาภิบาลเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย จุดสำคัญคือ ความพอดี อย่าให้เกิดปรากฏการณ์ใช้ ม.44 เพราะในอนาคตก็ไม่มี ม.44 แล้ว

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า การจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯต้องมีการร่างกฎหมายเพื่อประกอบการจัดตั้ง 3 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ พ.ศ.), ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ...และร่าง พ.ร.บ. กระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ... ซึ่งจะกำหนดบทบาทหน้าที่ก่อนอำนาจเพื่อให้มีความ ชัดเจนว่า แต่ละคนมีหน้าที่อะไร ดังนั้น การเมืองจะไม่สามารถมาแทรกแซงได้

ด้าน ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวว่า คณะทำงานจะต้องรับฟังความคิดเห็นอีก 3 ครั้ง คือ วันที่ 25 มี.ค. ที่ ม.ขอนแก่น,วันที่ 22 เม.ย. ที่ ม.เชียงใหม่ และ วันที่ 29 เม.ย. ที่ ม.สงขลานครินทร์.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเปิดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ตอนหนึ่งว่า หลายคนเตือนตนว่าหากแยกอุดมศึกษาออกมาจะทำให้การบริหารงานจะถูกนักการเมืองแทรกแซง ... 21 มี.ค. 2560 04:18 21 มี.ค. 2560 04:21 ไทยรัฐ