วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวไม่มีตั๋วสอบครูผู้ช่วยได้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การสมัครเพื่อเข้ารับสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประจำปี 2560 โดยอนุมัติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดจากเดิมกำหนดว่า มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนเปลี่ยนเป็นกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง

“ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครดังกล่าว ซึ่งในครั้งนี้จะเปิดกว้างให้ผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถสมัครรสอบได้ จึงเชิญชวนให้ผู้ที่อยากเป็นครูแต่ไม่มีใบอนุญาตฯมาสมัครระหว่างวันที่ 21-29 มี.ค. หากสอบได้ก็จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแต่ต้องไปเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตฯตามกรอบระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด” รมว.ศธ.กล่าว.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การสมัครเพื่อเข้ารับสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ... 21 มี.ค. 2560 04:11 21 มี.ค. 2560 04:13 ไทยรัฐ