วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ.แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเพลิงไหม้ ป้องกันไฟลุกลาม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้จากสาเหตุต่างๆ ทั้งไฟฟ้าลัดวงจร ก๊าซหุงต้ม และความประมาท ในช่วงฤดูร้อนที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง ชี้บ่อยครั้งที่เกิดจากความประมาท สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้จากสาเหตุต่างๆ โดยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน ไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดกับรางปลั๊กไฟสายพ่วงเดียวกัน ใช้ปลั๊กไฟแบบถาวรที่ติดผนังกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลา รวมถึงติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร หมั่นตรวจสอบถังก๊าซและเตาแก๊สให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบอาหาร ดับไฟก้นบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้ง เลือกใช้กระถางธูปหรือเชิงเทียนที่เป็นภาชนะทนไฟ รวมถึงดับธูปเทียนให้สนิททุกครั้ง จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

   
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง ซึ่งบ่อยครั้งมีสาเหตุจากความประมาท สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้จากสาเหตุต่างๆ ดังนี้

เพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน สายไฟฟ้าและฟิวส์มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้า

ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน ไม่เปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เป็นเวลานาน เพราะทำให้เกิดความร้อนสะสม ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดกับรางปลั๊กไฟสายพ่วงเดียวกัน เพราะสายไฟจะเกิดความร้อนสูงจนละลาย ส่งผลให้ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้

ใช้ปลั๊กไฟแบบถาวรที่ติดผนังกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลา อาทิ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำเย็น เพื่อป้องกันสายไฟเกิดความร้อนสูง ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้ ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ โดยจัดวางถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้ในจุดที่หยิบใช้งานสะดวก รวมถึงหมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

เพลิงไหม้จากก๊าซหุงต้มรั่วไหล

หมั่นตรวจสอบถังก๊าซและเตาแก๊สให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยจัดวางถังก๊าซในแนวตั้งบนพื้นราบที่แข็งแรง บริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก สายยางท่อนำก๊าซ ข้อต่อ และวาล์วถังก๊าซไม่มีรอยรั่ว เพื่อป้องกันก๊าซรั่วไหล ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบอาหาร ไม่อุ่นอาหารทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ปิดวาล์วถังก๊าซและเตาแก๊สทุกครั้งหลังใช้งาน อีกทั้งไม่วางวัสดุที่ติดไฟง่ายใกล้เตาแก๊ส เพื่อป้องกันเพลิงไหม้

เพลิงไหม้จากความประมาท  

ดับไฟก้นบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้ง โดยทิ้งในถาดทรายหรือที่เขี่ยบุหรี่ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นบ้านและวัสดุติดไฟง่าย โดยเฉพาะพื้นพรม เสื่อ ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ที่บุด้วยผ้า และพงหญ้าแห้ง

เลือกใช้กระถางธูปหรือเชิงเทียนที่เป็นภาชนะทนไฟ อาทิ กระถางธูป ทองเหลืองหรือดินเผา เชิงเทียนที่มีฝาครอบปิด จะช่วยป้องกันไฟลุกลามไปติดวัสดุอื่น

ดับธูปเทียนให้สนิททุกครั้ง ไม่จุดธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล รวมถึงไม่จุดธูปเทียนทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก เพราะทำให้เพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การเรียนรู้วิธีป้องกันเพลิงไหม้จากสาเหตุต่างๆ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้.          

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้จากสาเหตุต่างๆ ทั้งไฟฟ้าลัดวงจร ก๊าซหุงต้ม และ ความประมาท ในช่วงฤดูร้อนที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง ชี้บ่อยครั้งที่เกิดจากความประมาท สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 21 มี.ค. 2560 03:51 21 มี.ค. 2560 07:14 ไทยรัฐ