วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช. จัดสัมมนาบล็อกเชน ถอดบทเรียนจากรัฐบาลเอสโทเนีย มุ่งสู่ยุค 4.0

สำนักงาน กสทช. ติดอาวุธความรู้เทคโนโลยีใหม่ 'บล็อกเชน' จัดเวทีถอดบทเรียนความสำเร็จจากกรณีศึกษารัฐบาลเอสโตเนีย มุ่งสู่รัฐบาล 4.0 ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการเงินและรัฐบาลดิจิตอล...

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลในหลายประเทศพยายามใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการปฏิวัติการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ทันสมัย เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในสังคม โดยประเทศที่ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดรัฐบาลดิจิตอล ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนขณะนี้คือประเทศเอสโตเนียที่สามารถสร้างระบบการปกครอง และการทำงานของรัฐบาลขึ้นมาใหม่ทั้งหมด จนได้ชื่อว่าเป็นประเทศชั้นนำด้านรัฐบาลดิจิทัลที่ดีที่สุดในโลก

ประธาน กสทช. กล่าวว่า เอสโตเนียเป็นกรณีศึกษาของประเทศที่ใช้บล็อกเชน พัฒนาระบบราชการของประเทศในรูปแบบเดิมไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งหลายประเทศต่างพยายามศึกษาและใช้เทคโนโลยีเพื่อปลดล็อกอุปสรรคและปัญหาการเข้าถึงบริการของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงได้จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนในหัวข้อ “เทคโนโลยีบล็อกเชนกับรัฐบาลดิจิทัล : กรณีศึกษารัฐบาลเอสโตเนีย” (Blockchain Technologyand Digital Government: Estonia case study) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากเอสโตเนียที่เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างไทยและเอสโตเนีย

“เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นหัวใจของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 ในยุคดิจิตอลบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว ผมเชื่อว่าบล็อกเชนมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงินและรัฐบาลได้ ในเรื่องนี้ กสทช. พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมดิจิตอล เชื่อว่าการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ บล็อกเชนเป็นเรื่องใหม่ของโลก ซึ่งเราต้องยอมรับว่า เราไม่สามารถหลีกหนีเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ที่กำลังเปลี่ยนองค์กร ประเทศ และโลกใบนี้ได้ ในทางกลับกันนี่จะเป็นการจุดประกายความคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนในประเทศของเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองและธุรกิจ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศแห่งดิจิตอลตามนโยบายของรัฐบาล” พล.อ.อ.ธเรศ กล่าว


สำหรับวิทยากรจากเอสโตเนียที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งนี้ เป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้งานในการสร้างรัฐบาลดิจิตอล รวมทั้งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง The Cyber Defence Unit of the Estonian Defence League ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ รองประธานกรรมการบริษัท European Cybersecurity Organisation (ECSO) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีบล็อกเชน และกรรมการผู้จัดการบริษัท e-Estonia Showroom ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Government ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การตลาดและการสร้างแบรนด์.

สำนักงาน กสทช. ติดอาวุธความรู้เทคโนโลยีใหม่ 'บล็อกเชน' จัดเวทีถอดบทเรียนความสำเร็จจากกรณีศึกษารัฐบาลเอสโตเนีย มุ่งสู่รัฐบาล 4.0 ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการเงินและรัฐบาลดิจิตอล... 21 มี.ค. 2560 03:36 21 มี.ค. 2560 03:53 ไทยรัฐ