วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกได้ราบรื่นอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาว

นักวิจัยจากสวีเดนได้ศึกษาเรื่องอายุขัยที่ยืนยาวของคนที่อยู่ในสถานะของการเป็นพ่อแม่ ต้องเผชิญกับการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิด เช่น การอดหลับอดนอนเพื่อดูแลลูกเล็กที่พร้อมจะร้องอาละวาดได้ตลอด จนถึงเวลาที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่นก็ต้องรับมือกับอารมณ์ที่พลุ่งพล่านตามวัย หากพ่อแม่รับมือกับภาระดังกล่าวได้อย่างราบรื่นก็อาจมีชีวิตยืนนานกว่าเพื่อนฝูงที่ไม่มีลูกก็เป็นได้

นักวิจัยได้ติดตามศึกษาผู้ชายและผู้หญิงที่เกิดระหว่างปี 2454-2468 มากกว่า 1,400,000 คนที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรสที่มีลูกและไม่มีลูก พบว่า ผู้ชายและผู้หญิงที่มีบุตรอย่างน้อย 1 คน มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่ำกว่าคนที่ไม่มีลูก รวมทั้งมีความแตกต่างของอายุขัยโดยเฉลี่ยที่แสดงถึงความมีอายุยืนมากกว่าคนที่ไร้บุตร แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าการมีลูกเป็นตัวชี้วัดของอายุขัยที่เพิ่มขึ้น

พวกเขาให้เหตุผลว่า พ่อแม่อาจได้การสนับสนุนทางสังคมและการเงินจากลูกๆเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ในขณะที่คนไม่มีลูกอาจจะลาโลกนี้ไปก่อน ซึ่งสันนิษฐานว่า พวกเขาไม่ต้องเผชิญกับภาระหน้าที่อันหนักหนาสาหัสในการเลี้ยงดูลูกให้เติบโต ทำให้ไม่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับคนที่อยู่ในสถานะเป็นพ่อแม่.

นักวิจัยจากสวีเดนได้ศึกษาเรื่องอายุขัยที่ยืนยาวของคนที่อยู่ในสถานะของการเป็นพ่อแม่ ต้องเผชิญกับการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิด เช่น การอดหลับอดนอนเพื่อดูแลลูกเล็กที่พร้อมจะร้องอาละวาดได้ตลอด จนถึงเวลาที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่นก็ต้อง 20 มี.ค. 2560 15:29 20 มี.ค. 2560 15:29 ไทยรัฐ