วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


อีเพย์เมนต์

เว็บไซต์ epayment.go.th ให้ความรู้และอธิบายถึงระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเพย์เมนต์ ที่รัฐบาลกำลังผลักดันเพื่อการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานผ่านอินเตอร์เน็ตและมือถือ โดยเฉพาะระบบพร้อมเพย์ ที่จะเป็นเงินดิจิทัลในการโอน จ่าย และรับเงินจากภาครัฐของคนไทยทุกคน

หน้าหลัก อธิบายถึงระบบ National e-Payment ที่อธิบายถึงพร้อมเพย์ การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม โครงการหลัก อธิบายแนวทางในระยะต่างๆ โดยมาถึงระยะที่ 3 ที่เป็นการคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ และ คำถามที่พบบ่อย ตอบปัญหาคาใจเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์ และระบบภาษี...

20 มี.ค. 2560 14:18 20 มี.ค. 2560 14:18 ไทยรัฐ