วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วิธีฟังความเห็นประชาชน

วิธีฟังความเห็นประชาชน

  • Share:

วาทกรรมที่ว่า “ต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” ที่ กปปส.เคยปลุกระดมมวลมหาประชาชน ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2557 กลับมาเป็นประเด็นถกเถียงอีกครั้ง เมื่อนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธาน กปปส. เสนอแนวทางการปฏิรูปต่อปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นให้ปฏิรูปการเมือง การเลือกตั้ง การปราบปรามการทุจริต

รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการ โดยกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่น การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม การปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม หลังจากนั้นประธาน กปปส.ได้ให้สัมภาษณ์สื่อตอนหนึ่งความว่า จากการรับฟังความคิดเห็นประชาชนไม่ได้เรียกร้องให้กำหนดวันเลือกตั้ง และตนไม่ขัดข้องถ้ารัฐบาลจะอยู่ต่อ หากปฏิรูปยังไม่แล้วเสร็จ

ประเด็นถกเถียงก็คือ แค่ไหนเพียงใดจึงจะเรียกว่าปฏิรูปแล้วเสร็จ จะเอาแค่ “ศึกษาและเสนอแนะให้เกิดการปฏิรูป” ในด้านต่างๆตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว หรือว่าจะต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม ถ้าต้องรอให้เห็นผลการปฏิรูปการเมือง ความเหลื่อมล้ำระบบราชการ กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ อาจต้องนับด้วยร้อยปี

เอาแค่การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อเร็วๆนี้ นักวิชาการตั้งกลุ่มเสวนากันว่า “อาจต้องรอถึงชาติหน้า” แม้แต่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ก็ยอมรับว่า การปราบปรามการทุจริตต้องใช้เวลาถึง 20 ปี หรือแค่ปฏิรูปตำรวจที่สังคมเรียกร้องมากที่สุดและทำกันมาแล้วหลายรัฐบาลหลายสิบปี รวมทั้งรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังไม่ถึงไหน

ส่วนคำกล่าวที่ว่าประชาชนไม่สนใจวันเลือกตั้ง เป็นความจริงหรือ? ขอให้ดูผลการสำรวจความเห็นคนไทยทั่วประเทศ ล่าสุดสดๆร้อนๆของสวนดุสิตโพลพบว่าเรื่องที่คนไทยอยากบอกกับรัฐบาล ได้แก่ให้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ดำเนินคดีต่างๆอย่างเป็นธรรม และจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง

หวังว่า กปปส.ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย สมกับชื่อ “คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” รัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับเขียนไว้ว่า ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย”

การมอบอำนาจให้ใครหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงควรขอความเห็นชอบจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ แต่ไม่ใช่เพียงรับฟังความคิดเห็น หรือทำประชาพิจารณ์แค่เป็นพิธีกรรมและไม่ใช่แค่ฟังความเห็นผ่านสำนักโพล เพราะอาจมีทั้งโพลแท้และโพลเทียม ที่ตั้งหน้าเชลียร์อย่างเดียว แต่ต้องเป็นการออกเสียงประชามติ หรือการเลือกตั้งทั่วประเทศ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้