วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่ยักลืม

สังขารย่อมเปลี่ยน แปลงไปตามวัย

เมื่อความชรามาเยือน ไอ้ที่เคยตึงก็หย่อน ไอ้ที่เคยหย่อนก็ตึง ไอ้ที่เคยยาวก็สั้น ไอ้ที่เคยสั้นก็ดันยาว

ใครพูดอะไรให้ฟัง แป๊บเดียวลืมซะแล้วท่านพระครู

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าวันนี้เมืองไทยมีคนอายุเกิน 60 ปีมากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน

อันดับหนึ่งคือสิงคโปร์ มีคนอายุ เกิน 60 ปี 18 เปอร์เซ็นต์ของประชากร

อันดับ 2 คือไทย มีประชาชนอายุเกิน 60 ปี 16 เปอร์เซ็นต์ของประชากรหรือกว่า 10 ล้านคน

อันดับ 3 คือเวียดนาม มีประชาชนอายุเกิน 60 ปี 10 เปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนประชากร

แต่ในปี 2564 หรืออีก 4 ปีจาก นี้ไป ประเทศไทยจะเปลี่ยนผ่านเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

เมืองไทยจะมีประชาชนอายุเกิน 60 ปี ทะลุ 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโดยรวม

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า ปัญหาใหญ่ที่จะตามมาคือ กว่า 1 ใน 3 ของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นผู้มีรายได้น้อย หรือไม่มีรายได้เลย

แถมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตตามลำพัง ไม่มีลูกหลานอุปถัมภ์ค้ำจุนจึงเป็นภาระหนักที่รัฐบาลต้องดูแลประชากรผู้สูงอายุหลายล้านคนจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ

เนื่องจาก มาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ กำหนดว่า “บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ย่อมมี “สิทธิ” ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากรัฐ”

พูดง่ายๆ เป็น “หน้าที่” ของรัฐ “ต้อง” ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทุกคนอย่างดี ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง

มิฉะนั้น รัฐบาลจะมีความผิดฐานเจตนาฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเสียเอง

การดูแลประชากรผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยอย่างดี จึงเป็น “ไฟต์บังคับ” ที่รัฐบาลต้องดำเนินการ

เป็นทั้ง “วาระแห่งชาติ” และ “ภาระแห่งชาติ” ที่รัฐบาลปฏิเสธไม่ได้ทุกกรณี !!

“แม่ลูกจันทร์” หยิบประเด็นนี้มาขยายความเพื่อส่งสัญญาณเตือนความจำ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ที่ท่านเคยประกาศไว้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่า รัฐบาลเตรียมจะเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยคนชราให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง

เนื่องจากเบี้ยคนชราเดือนละ 600 บาท มันน้อยเกินไป

โดยหลังจากการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยครั้งใหม่ (3 เมษายนถึง 15 พฤษภาคม) จะพิจารณาเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยยังชีพคนชรา จากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1,200 บาท

หรือเดือนละ 1,500 บาทไปเลย

ถ้าหากงบที่รัฐบาลเตรียมไว้ไม่พอ อาจจะต้องนำรายได้จากภาษีบาปที่จัดเก็บได้กว่า 1 แสนล้านบาทต่อปีมาโปะเพิ่มเติม

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า วันนี้ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย กำลังรอฟังข่าวดีจากท่านรัฐมนตรีคลังกันทั่วบ้านทั่วเมือง

ความจริงผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเป็น “โรคขี้ลืม”

ลืมนั่นลืมนี่ลืมโน่นเป็นประจำ

ใครพูดอะไรฟังแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืม

แต่เรื่องรัฐบาลจะเพิ่มเบี้ยคนชราไม่ยักลืม

นอกจากไม่ลืม ยังทวงเหยงๆ ด้วยนะโยม.

“แม่ลูกจันทร์”

20 มี.ค. 2560 12:15 20 มี.ค. 2560 12:15 ไทยรัฐ