วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลูกศิษย์โศกเศร้า สิ้นครูบาศรีทน เกจิดังเมืองแม่สะเรียง สิริอายุ 82 ปี

สิ้นครูบาศรีทน อดีตเจ้าอาวาสวัดสิทธิมงคล เกจิดังเมืองแม่สะเรียง สิริอายุ 82 ปี หลังอาพาธโรคมะเร็งในปอด และกลับมาอยู่วัด ลูกศิษย์โศกเศร้าอาลัย กราบไหว้ร่าง ก่อนปิดหีบวันที่ 28 มี.ค.

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. วันที่ 19 มี.ค. พระครูญาณสัมปยุต เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย เจ้าอาวาสวัดแม่ลาน้อย ประธานคณะสงฆ์ ได้นำพระสงฆ์ และประชาชนประกอบพิธีอาบน้ำศพพระครูอนุศาสน์ถาวรคุณ หรือครูบาศรีทน อดีตเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง และอดีตเจ้าอาวาสวัดสิทธิมงคล อ.แม่สะเรียง ซึ่งมรณภาพลงเมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. วันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังอาพาธด้วยโรคมะเร็งในปอด สิริอายุ 82 ปี ณ วิหารวัดสิทธิมงคล ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับครูบาศรีทน เป็นลูกศิษย์ครูบาเจ้าผาผ่ารุ่นสุดท้าย สายวิปัสสนากรรมฐาน ฉายา ถาวรคุโณ อายุ 82 พรรษา 61 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.วุฒิปริญญา สังกัดวัดสิทธิมงคล อ.แม่สะเรียง เดิมชื่อ ศรีทน นามสกุลอภิวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2477 บิดาชื่อนายบุญมา มารดาชื่อ นางกาบ อภิวงศ์ ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 85 หมู่ 1 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน บรรพชาเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2495 ที่วัดผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.สบเมย โดยเจ้าอธิการศวร ปญญาวโร วัดผาผ่า เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2498 ที่วัดผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.สบเมย

ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลแม่คะตวน อ.สบเมย เมื่อปี 2505 จากนั้น ปี 2509 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสิทธิมงคล ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง ปี 2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย ปี 2534 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง ล่าสุดปี 2544 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม และตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสิทธิมงคล จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้นายราชันย์ พันธุ์เสนา วัฒนธรรมอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านประชุมหารือ กำหนดตั้งบำเพ็ญกุศล 9 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยม และลูกศิษย์เข้ากราบไหว้ร่างได้ทุกวัน และปิดหีบวันที่ 28 มี.ค. 60 เก็บสรีระไว้ 100 วัน จะกำหนดประกอบพิธีปิดร่างอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจะหาวันเวลาที่เหมาะสมประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป.

สิ้นครูบาศรีทน อดีตเจ้าอาวาสวัดสิทธิมงคล เกจิดังเมืองแม่สะเรียง สิริอายุ 82 ปี หลังอาพาธโรคมะเร็งในปอด และกลับมาอยู่วัด ลูกศิษย์โศกเศร้าอาลัย กราบไหว้ร่าง ก่อนปิดหีบวันที่ 28 มี.ค. 19 มี.ค. 2560 16:38 19 มี.ค. 2560 17:05 ไทยรัฐ