วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กกต.เตรียมแจงผลทัวร์นอก กบส. ดูงานญี่ปุ่น-เกาหลี 21 มี.ค.นี้

กกต.เตรียมแจงผลทัวร์นอก กบส. ดูงานญี่ปุ่น-เกาหลี 21 มี.ค.นี้

  • Share:

กกต.เตรียมแจงผลดูงาน ตปท.หลักสูตร กบส. ศึกษาดูงานเทคนิคเลือกตั้งเกาหลี-ญี่ปุ่น 21 มี.ค.นี้  

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.60 นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารกลาง กล่าวว่า สำนักงาน  กกต.ได้จัดให้มีการนำเสนอผลการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กบส.) รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม เวลา 13.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ทั้งนี้หลักสูตร กบส.รุ่นที่ 2 มีการแบ่งกลุ่มเพื่อไปศึกษาดูงานเลือกตั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.2560 – 4 มี.ค.2560 เน้นศึกษาเรื่องระบบการหาเสียงตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และร่างกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่นำแบบอย่างของญี่ปุ่นมาใช้ การกำหนดขนาดป้ายหาเสียง การจัดพื้นที่ปิดป้ายหาเสียง ซึ่งได้ไปศึกษาดูงานหน่วยงานสำคัญๆ อาทิ The Central Election Administration Committee และได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในประเด็นสำคัญ เช่น ระบบการเลือกตั้ง ส.ส.-ส.ว.แบบสภาคู่  และการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบสัดส่วน

นายภูมิพิทักษ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกลุ่มที่ 2 ที่เดินทางไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 1-5 มี.ค.2560 เน้นศึกษาเรื่องเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการเลือกตั้ง โดยได้ไปดูงานที่ The Association of World Election Bodies หรือ A-WEB ที่ได้รวบรวมวิวัฒนาการของเครื่องลงคะแนนจากทั่วโลกมาไว้ให้ได้ศึกษาเครื่องนับคะแนน เครื่องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ เครื่องประมวลผลคะแนน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้กับการเลือกตั้งของไทยในอนาคต อย่างไรก็ตาม การนำเสนอผลการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการสรุปความรู้ แนวทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบการเลือกตั้ง รวมทั้งประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งหลักสูตรที่ไปศึกษาดูงานจากทั้ง 2 ประเทศ ร่วมวิพากษ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานของสำนักงาน กกต.ต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้