วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดุสิตโพล' เผยคนฝากความหวังกับ 'รบ.บิ๊กตู่' มากกว่า 'รบ.นักการเมือง'

"ดุสิตโพล" เผยคนร้อยละ 53.27 ฝากความหวังกับ "รบ.บิ๊กตู่" มากกว่า "รบ.นักการเมือง" เหตุเด็ดขาด ตรงไปตรงมาตามโรดแม็ป เน้นปราบโกง แต่แย่เรื่องเศรษฐกิจ การตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 60 "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในหัวข้อ "รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์" กับ "รัฐบาลที่มาจากนักการเมือง" ในสายตาประชาชน ณ วันนี้ โดยได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,194 คน ระหว่างวันที่ 14-18 มี.ค. 60 พบว่า ประชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.27 เห็นว่าฝากความหวังกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มากกว่ารัฐบาลที่มาจากนักการเมือง เพราะเป็นรัฐบาลทหาร มีอำนาจเด็ดขาด ทำงานตรงไปตรงมา ทำงานตามโรดแม็ป เน้นปราบปรามทุจริต ขณะที่ร้อยละ 18.59 เห็นว่าไม่ฝากความหวังกับรัฐบาลทั้ง 2 แบบ เพราะไม่ว่ารัฐบาลใดเข้ามาก็ไม่ต่างกัน คำนึงถึงแต่อำนาจและผลประโยชน์ และร้อยละ 14.82 เห็นว่าฝากความหวังกับรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองมากกว่า เพราะมาจากการเลือกตั้ง เป็นตัวแทนของประชาชน ใกล้ชิด รู้ปัญหา มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ตรวจสอบได้

ส่วนคำถามว่า ความสุขความทุกข์ที่ประชาชนได้รับจาก "รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์" กับ "รัฐบาลที่มาจากนักการเมือง" พบว่า ในส่วนของความสุขที่ได้จากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ประชาชนร้อยละ 79.65 เห็นว่าเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ยาเสพติด รองลงมาร้อยละ 76.13 เห็นว่าเรื่องบ้านเมืองสงบสุข ไม่มีความวุ่นวาย และร้อยละ 74.37 เห็นว่าเรื่องทำงานเด็ดขาด ตรงไปตรงมา ส่วนความทุกข์ ร้อยละ 80.15 เห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจแย่ ข้าวของแพง ประชาชนลำบาก ร้อยละ 73.87 เรื่องตรวจสอบการทำงานได้ยาก และร้อยละ 64.57 เห็นว่า ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ขณะที่ความสุขที่ได้จากรัฐบาลที่มาจากนักการเมือง ประชาชนร้อยละ 70.85 เห็นว่าเรื่องเป็นประชาธิปไตย มีสิทธิเสรีภาพ ร้อยละ 65.08 เรื่องฟังเสียงประชาชน ใกล้ชิด และร้อยละ 61.31 เห็นว่าตรวจสอบการทำงาน วิพากษ์วิจารณ์ได้ ส่วนความทุกข์ร้อยละ 83.42 เห็นว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โกงกิน ไม่โปร่งใส ร้อยละ 81.66 เรื่องขาดคุณธรรม เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ และร้อยละ 77.89 เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งพรรคแบ่งพวก

"ดุสิตโพล" เผยคนร้อยละ 53.27 ฝากความหวังกับ "รบ.บิ๊กตู่" มากกว่า "รบ.นักการเมือง" เหตุเด็ดขาด ตรงไปตรงมาตามโรดแม็ป เน้นปราบโกง แต่แย่เรื่องเศรษฐกิจ การตรวจสอบ 19 มี.ค. 2560 11:45 19 มี.ค. 2560 12:51 ไทยรัฐ