วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฮือฮาปธ.9 คะแนนเต็ม พระวัดเขาวังราชบุรี สอบ325รูป-ได้28

ประกาศผลสอบ ป.ธ.9 ปี 2560 มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ 325 รูป สอบผ่านแค่ 28 รูป “วัดสุทัศน์-วัดปากน้ำฯ-วัดอรุณฯ” ครองแชมป์ร่วม สอบได้วัดละ 3 รูป ขณะที่มีสามเณรสมองเพชรจากลำปาง-เชียงใหม่ สอบผ่าน 3 รูป และสุดทึ่ง “พระมหาพงศ์ศิริ ปญฺญาวชิโร” วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ทำข้อสอบ ป.ธ.9 ได้คะแนนเต็ม

ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เมื่อวันที่ 18 มี.ค.เวลา 14.00 น. มีพิธีประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2560 โดยมีพระภิกษุสามเณร เจ้าสำนักเรียนบาลีจากทั่วประเทศ มารอฟังการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงในระดับเปรียญเอก คือ ประโยคเปรียญธรรม (ป.ธ.) 7-9 และระดับบาลีศึกษา (บ.ศ.) 7-9 (สำหรับฆราวาส) ถือเป็นสุดยอดของการศึกษาพระบาลี จนเต็มศาลาอบรมสงฆ์ โดยพระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจข้อสอบบาลีทุกรูป ทั้งแจ้งเจ้าสำนักเรียนด้วยว่า ในส่วนของการประกาศผลสอบบาลีระดับ ป.ธ.1-2 ประโยค และประโยค ป.ธ.3-9 จะมีการติดประกาศอย่างเป็นทางการที่วัดปากน้ำฯ และที่วัดสามพระยา

จากนั้นพระราชปริยัติกวี เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง อ่านผลสอบประโยค ป.ธ.7 มีสำนักเรียนส่งสอบรวม 878 รูป ขาดสอบ 349 รูป คงสอบ 529 รูป สอบได้ 109 รูป ส่วนประโยค บ.ศ.7 มีสำนักเรียนส่งสอบ 6 คน คงสอบ 6 คน สอบได้ 2 คน เสร็จแล้วพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง อ่านผลสอบประโยค ป.ธ.8 มีสำนักเรียนส่งสอบ 708 รูป ขาดสอบ 266 รูป คงสอบ 442 รูป สอบได้ 59 รูป ระดับประโยค บ.ศ.8 มีสำนักเรียนส่งสอบ 15 คน ขาดสอบ 2 คน คงสอบ 13 คน สอบได้ 4 คน

เมื่อพระพรหมดิลก ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ระดับประโยค ป.ธ.8 และประโยค บ.ศ.8 เสร็จแล้ว ถึงเวลาที่พระภิกษุสามเณร เจ้าสำนักเรียนทั่วประเทศรอคอย คือการประกาศผลสอบประโยคป.ธ.9 และประโยค บ.ศ. 9 โดยมีสำนักเรียนส่งสอบประโยค ป.ธ.9 จำนวน 399 รูป ขาดสอบ 74 รูป คงสอบ 325 รูป สอบได้ 28 รูป ส่วนระดับประโยค บ.ศ.9 มีสำนักเรียนส่งสอบ 2 คน คงสอบ 2 คน ไม่มีผู้สอบได้ จากนั้น พระพรหมดิลกเริ่มประกาศรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยคป.ธ.9 ทีละรายชื่อ ดังนี้ 1.พระมหาสมพร ธมฺมทีโป วัดชนะสงคราม 2.พระมหาอุทัย เตชธมฺโม วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย 3.พระมหาสมพงษ์ กิตฺติปญฺโญ วัดเทพลีลา 4.พระมหากฤษฏา ปุณฺณชิ วัดสร้อยทอง 5.พระมหากิตติศักดิ์ สารเวที วัดสุทัศนเทพวราราม 6.พระมหาวัฒนา ธมฺมานุสารี วัดสุทัศนเทพวราราม7.พระมหากิตติณัฏฐ์ สุกิตฺติเมธี วัดสุทัศนเทพวราราม 8.พระมหาฐานันดร์ สุทฺธิญาโณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 9.พระมหาปรีชา กิตฺติเมธี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 10.พระมหาอภิชาติ อภิชาโต วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 11.พระมหาพีระพงษ์ วิญฺญุวํโส วัดโมลีโลกยาราม 12.พระมหาเปรม เขมโก วัดอรุณราชวราราม 13.พระมหาสุวรรณ สุวณฺณรํสี วัดอรุณราชวราราม 14.พระมหาพันนา วชิราลงฺกาโร วัดอรุณราชวราราม

15.พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 16.พระสมพร ป.ยโสธโร วัดเสนาสนาราม (ธ) จ.พระนครศรีอยุธยา 17.พระมหาริก เปมิโก วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา (ธ) 18.พระมหาสิริวัง ปญฺญาวุฑฺโฒ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี 19.สามเณรนพรุจ พันธุ์เปี่ยม วัดจองคำ จ.ลำปาง 20.สามเณรวิภู เยี่ยมชื่น วัดจองคำ จ.ลำปาง 21.สามเณรจักรพงศ์ คำยอดใจ วัดศรีมูลเรือง จ.เชียงใหม่ 22.พระมหาวีระนิต อภิธมฺโม วัดนาหลวง จ.อุดรธานี 23.พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส วัดบูรพาพิทยาราม จ.จันทบุรี 24.พระมหาวุฒิพงษ์ กิตฺติปญฺโญ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม 25.พระมหากิตติ กิตฺติโก วัดธัญวารี จ.สุพรรณบุรี 26.พระมหาพงศ์ศิริ ปญฺญาวชิโร วัดเขาวัง จ.ราชบุรี 27.พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี และ 28.พระมหาปริทัศน์ วรกิจฺโจ วัดเขื่อนเพชร จ.เพชรบุรี

ภายหลังเสร็จพิธี พระพรหมโมลีกล่าวว่าผลการสอบประโยค ป.ธ.9 ปีนี้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และที่สร้างความปลื้มใจให้กรรมการตรวจข้อสอบในครั้งนี้ คือ พระมหาพงศ์ศิริ ปญฺญาวชิโร วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ทำข้อสอบได้คะแนนเต็ม ถือเป็นรูปแรกในรอบหลายปี เพราะตั้งแต่อาตมาเข้ามาทำงานกว่า 20 ปี จนได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่กองบาลีฯ เคยเจอพระภิกษุสามเณรที่ทำข้อสอบประโยค ป.ธ.9 ได้คะแนนเต็มเพียง 5 รูปเท่านั้น

ประกาศผลสอบ ป.ธ.9 ปี 2560 มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ 325 รูป สอบผ่านแค่ 28 รูป “วัดสุทัศน์-วัดปากน้ำฯ-วัดอรุณฯ” ครองแชมป์ร่วม สอบได้วัดละ 3 รูป ขณะที่มีสามเณรสมองเพชรจากลำปาง-เชียงใหม่ สอบผ่าน 3 รูป... 19 มี.ค. 2560 05:40 19 มี.ค. 2560 05:40 ไทยรัฐ