วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดช่องทาง

โดย เบี้ยหงาย

ต้องยอมรับว่า ยุคนี้สมัยนี้ เรื่องของกีฬาได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะในมุมของเกมการแข่งขันที่ได้รับความสนอกสนใจจากแฟนๆในทุกช่วงอายุ ติดตามเชียร์ ตามชมกันอย่างต่อเนื่อง กีฬาไทยเทศดูกันสนุกสนาน ยิ่งทีมชาติแล้วนั้น เชียร์กันสุดเสียงด้วยความภาคภูมิ

รวมถึงกีฬาในมิติของการเล่น และการออกกำลัง รักษาสุขภาพ ก็แทบจะกลายเป็นกิจกรรมประจำวัน หรือขยับเข้าใกล้เป็นวิถีชีวิตไปทุกที

พ่อแม่ผู้ปกครองก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ลูกหลานได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายกันอย่างเต็มที่ ด้วยมีแต่เรื่องดีๆจะเกิดขึ้น ทั้งร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนหล่อหลอมให้เป็นคนดีมีสปิริต ทั้งป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงเป็นเกราะต้านทานอิทธิพลของยาเสพติด สิ่งมัวเมาต่างๆ อันเป็นคุณประโยชน์ของ “กีฬา” ที่ทุกคนยอมรับอยู่แล้ว

สิ่งต่างๆเหล่านี้สะท้อนได้ชัดจากกิจกรรมต่างๆที่มีมากขึ้น และได้รับความสนใจมากขึ้น อย่างวันก่อน คณะอนุ กก.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือ ก.ก.ม.ท. เห็นชอบให้มีการจัดประชุมสัมมนาส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น ในช่วง 3-5 พ.ค.นี้ โดยระดมบุคลากรและนิสิตนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 500 คนมาร่วมวางนโยบาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานดังกล่าวในสถาบันการอุดมศึกษา

ยังได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารองค์กร “กิจกรรมทางการเพื่อชีวิต” โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ กับ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็นโซนตามภูมิภาค 5 ภาค แต่ละภาคก็ทำการเชื่อมโยงประสานกัน ซึ่งคงจะนำมาเสนอกันในที่ประชุม เพื่อทำให้เกิดความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริงต่อไป

ขณะที่ในเด็กระดับอายุต่ำลงมา ก็มีสัญญาณที่ดี อย่างโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน “ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก” ของกรมพลศึกษา ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจและความถนัด และในปีนี้มี 15 ชนิดกีฬา และ 7 กิจกรรมนันทนาการ ที่เปิดรับ ปรากฏมียอดรวมของเยาวชนในทุกพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 1 แสนคน

ตัวอย่างเหล่านี้ล้วนสนับสนุนถึงทิศทางของกิจกรรมกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

เมื่อบรรยากาศเป็นเช่นนี้ ก็น่าจะเป็นผลดี หากสามารถเปิดช่องทาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการสนับสนุนกีฬาในมิติต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กร ที่อยู่ใกล้ชิด และมีส่วนเกี่ยวพันโดยตรงกับประชาชนคนไทย อย่างจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย

การประเมินผลงาน ให้ความดีความชอบ ทั้งตัวองค์กรและบุคคล สมควรที่จะใช้ “กีฬา” เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด รวมถึงท้องถิ่นเองที่ยังมีกฎระเบียบที่ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับมวลชนจนถึงอาชีพ ก็ชอบที่จะหาทางขจัดจุดอ่อนเหล่านั้น

หากช่องทางต่างๆเปิดกว้าง และเอื้ออำนวยมากขึ้น สามารถทำให้กีฬาไทยแข็งแรงมากขึ้น นั่นเท่ากับว่าพื้นฐานของสังคมไทยก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยเช่นกัน...

“เบี้ยหงาย”

19 มี.ค. 2560 04:26 19 มี.ค. 2560 04:26 ไทยรัฐ