วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกแม่บ้านทร. เปิดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังให้เยาวชนด้อยโอกาส

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เปิดโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 27 ร่วมกับกองทุนเพื่อเพื่อน เพื่อให้โอกาสทางสังคมกับ เยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยจัดให้มีขึ้น 17-20 มี.ค. โดยนำเด็ก 1,061 คนจากองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือให้ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด...
 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 มี.ค. 60 ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี นางปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ 27 โดยมี นายวิศิษฐ์ เดชกำธร ประธานกองทุนเพื่อเพื่อน ให้การต้อนรับพร้อมเผยว่าในปัจจุบัน เด็กกำพร้า เด็กพิการ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัว อันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของสังคม

การให้โอกาสแด่เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้ประสบการณ์ ความหวังในชีวิต ด้วยความเมตตา กรุณาจากสังคมรอบข้าง จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการให้ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการให้ความหวังในชีวิตด้วยความเมตตาจากสังคมจึงถือเป็นการแก้ปัญหาสังคมได้ในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้โดย กองทัพเรือ ร่วมกับ กองทุนเพื่อเพื่อน องค์กรเด็กและภาคเอกชนได้จัดให้มีโครงการแด่น้องผู้มีความหวังขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 27 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มี.ค. โดยการนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อนและเด็กกำพร้า จำนวนประมาณ 1,061 คน จากองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 20 แห่ง มาเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี บ้านเด็กตาบอดลพบุรี บ้านเด็กตาบอดรื่นสุข อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก บ้านเด็กตาบอดรามอินทรา กรุงเทพฯ เยาวชนชาวเขา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ ปากเกร็ด บ้านขอบพระคุณ ปากเกร็ด ศูนย์ผู้ลี้ภัยกรุงเทพ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ประเวศ กรุงเทพฯ กลุ่มกองทุนแม่ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี บ้านคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง มูลนิธิสร้างคุณค่าชีวิตเด็กและเยาวชน (VFC) อุตรดิตถ์ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พระมหาไถ่ พัทยา หมู่บ้านเด็กกาญจนบุรี เยาวชนจาก 3 จังหวัดภาคใต้

นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครจากกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ความสนใจเข้าร่วมในการดูแลเด็กด้อยโอกาส ประกอบด้วย อาสาสมัครชาวไทย 70 คน อาสาสมัครต่างชาติ 49 คน จาก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม เมียนมา และลาว


 
สำหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย งานเลี้ยงต้อนรับ การสาธิตวิธีเล่นน้ำทะเลอย่างปลอดภัย ก่อนให้เด็กๆ ลงเล่นน้ำทะเล โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือให้ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด กีฬาชายหาด การลงเรือรบล่องเรือชมทัศนียภาพทางทางทะเลบริเวณอ่าวสัตหีบ กิจกรรมเก็บขยะชายหาด การสาธิตการดับเพลิงโดยรถดับเพลิง นอกจากนั้นจะมีการออกร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน จากผู้มีอุปการคุณ บริษัท ห้างร้าน หน่วยราชการ ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานตลอดการจัดโครงการฯ


ไชโยมาถึงทะเลสัตหีบกันแล้ว

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เปิดโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 27 ร่วมกับกองทุนเพื่อเพื่อน เพื่อให้โอกาสทางสังคมกับ เยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยจัดให้มีขึ้น 17-20 มี.ค. โดยนำเด็ก 1,061 คนจากองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรม 18 มี.ค. 2560 20:06 18 มี.ค. 2560 21:52 ไทยรัฐ