วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'เชียงของ' เปิดตลาดน้ำหนองสลาบ ชูแหล่งท่องเที่ยวเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

'เชียงของ' เปิดตลาดน้ำหนองสลาบ ชูแหล่งท่องเที่ยวเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

  • Share:

อำเภอเชียงของ ร่วมกับอปท. กำนัน ผญบ.เปิด "ตลาดน้ำหนองสลาบ" ชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนเชียงราย พร้อมวางกลยุทธ์เชิงพื้นที่ดาวเด่นประกาย 7 แฉก...

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.60 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เผยว่า ในวันที่ 19 มี.ค.นี้ อำเภอเชียงของจะร่วมกับภาคส่วนราชการ หน่วยงาน อปท.กำนัน ผญบ.ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เปิด "ตลาดน้ำหนองสลาบ" บ.น้ำม้า หมู่ที่ 10 ต.สถาน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนแห่งใหม่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนแม่บทการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชียงราย พื้นที่เชียงของ และกลยุทธ์เชิงพื้นที่ดาวเด่นประกาย 7 แฉก

นายทัศนัย กล่าวต่อว่า ในวันเปิดจะมีการแสดงของ ชมรมเครื่องบินบังคับบินโชว์ผาดโผน การแสดงยุทธวิธีทางน้ำของหน่วยเรือ นรข.เชียงของ การแสดงกลุ่มสตรีแม่บ้าน ต.สถาน พร้อมชมการแข่งขันการปรุงลาบปลาทับทิม (ลาบแบบชาวเหนือ) ให้ผู้ร่วมงานชิม และช็อปสินค้า OTOP งานฝีมือของกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอเชียงของเป็นเมืองในมิติศูนย์กลางการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ และกลยุทธ์เชิงพื้นที่ดาวเด่นประกาย 7 แฉก พื้นที่ ต.สถาน และหนองสลาบคือหนึ่งในแฉกของดาวดังกล่าวที่นำขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั้น

ด้านนายปรีชา ก๋าเงิน กำนัน ต.สถาน อ.เชียงของ เผยว่า เดิมหนองสลาบเป็นหนองสำหรับเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรของชุมชน ซึ่งมีขนาดใหญ่หลายสิบไร่ ตั้งอยู่ติดชุมชนบ้านน้ำม้า หมู่ที่ 10 ต.สถาน และติดถนนสายรอง เชียงของ-เชียงราย จะมีน้ำขังตลอดทั้งปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของพื้นที่อำเภอเชียงของเป็นเมืองในมิติศูนย์กลางการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ และกลยุทธ์เชิงพื้นที่ดาวเด่นประกาย 7 แฉก ซึ่งพื้นที่ ต.สถาน และหนองสลาบคือ แฉกหนึ่งของดาวดังกล่าว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงเกษตร วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นหลักการจัดการโดยชุมชนแบบบูรณาการ จึงมีมติชุมชนปรับภูมิทัศน์ให้เป็นจุดท่องเที่ยว สร้างงานด้านบริการ สร้างรายได้ให้ยั่งยืนของชุมชน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรให้การดูแลตลอดเวลา.

เครดิตภาพ : ตำบลสถาน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้