วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆ บอกนายกรัฐมนตรี 19/03/60

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม.10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

ปราบโกงทุกกระทรวง

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอ่านข่าวเสียงตามสายทุกวัน มีข่าวข้าราชการโกงบ้านเมืองเพิ่มขึ้น อยากให้ท่านนายกฯปราบโกงทุกกระทรวง และลงโทษคนโกงชาติสถานหนักด้วยค่ะ.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.ปิยวรรณ เตียวเจริญ
ร.ร.วัดหนองปาตอง อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120

กำจัดผู้ค้ายาเสพติด

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ผมอยากให้ท่านนายกฯ กำชับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจช่วยกันกำจัดผู้ค้ายาเสพติดครับ เพราะยาเสพติดทำลายอนาคตของเยาวชนไทย.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ช.มาตุภูมิ อุปเม
ร.ร.สามัคคีวิทยา อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560

18 มี.ค. 2560 14:20 18 มี.ค. 2560 14:20 ไทยรัฐ