วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปชช.ประทับใจ รบ.ปราบโกง-ล้างบางมาเฟีย ขอเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ปชช.ประทับใจ รบ.ปราบโกง-ล้างบางมาเฟีย ขอเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

  • Share:

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนประทับใจรัฐบาล “บิ๊กตู่” ปราบคอร์รัปชัน-ผู้มีอิทธิพล แต่อยากให้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมให้คะแนน 7.37 เต็ม 10

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,279 คน ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 ถึงการบริหารประเทศภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมือง สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ยังไม่ปกติ โดยมุ่งหวังแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตาม โรดแมปที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนว่าสถานการณ์ต่างๆ จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารประเทศ สรุปผลได้ ดังนี้

สิ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สร้างความประทับใจ/สร้างความสุขให้กับประชาชน อันดับ 1 ปราบทุจริตคอร์รัปชัน ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 82.17% อันดับ 2 ดูแลบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย ไม่มีการชุมนุม 81.70% อันดับ 3 ลดราคาพลังงาน ขึ้นเงินเดือน ช่วยเหลือคนจน กระตุ้นการใช้จ่าย 68.33% อันดับ 4 ทำงานเด็ดขาด ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาได้รวดเร็ว 66.22% อันดับ 5 มีความตั้งใจในการทำงาน เร่งแก้ปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น 59.50%

ส่วนสิ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สร้างความหงุดหงิด/ไม่สบายใจให้กับประชาชน อันดับ 1 ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ค่าครองชีพสูง สินค้าแพง 79.98% อันดับ 2 ความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณโครงการต่างๆ ตรวจสอบไม่ได้ 74.12% อันดับ 3 การจำกัดสิทธิเสรีภาพ การแสดงออกทางการเมือง 68.65% อันดับ 4 การดำเนินคดีต่างๆ ล่าช้า โดยเฉพาะคดีที่สังคมให้ความสนใจ 67.55% อันดับ 5 การสร้างความปรองดองที่ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร 55.90%

สำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากบอกกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อันดับ 1 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 76.94% อันดับ 2 ดำเนินการกับคดีความต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน 73.34% อันดับ 3 บริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส 69.90% อันดับ 4 จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง 67.08% อันดับ 5 ขอเป็นกำลังใจ และตั้งใจทำงานต่อไป 62.55%

อย่างไรก็ตาม คะแนนเต็ม 10 ประชาชนให้คะแนนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในภาพรวม 7.37 คะแนน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้