วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำจัดขยะทะเล อนุรักษ์เต่าหวั่นสูญพันธุ์

จากภาพสะท้อนและกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ในท้องทะเลไทยที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ขณะนี้ ขยะในทะเลนั้นไม่ได้ส่งผลเสียต่อมนุษย์เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเต่าทะเลจนปัจจุบันเข้าสู่ภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แล้ว โดยเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศที่เอื้อประโยชน์แก่มนุษย์โดยตรง ขณะนี้จำนวนเต่าทะเลในท้องทะเลไทยลดลงอย่างน่าใจหายด้วยสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาแพขยะในทะเล ทำให้เต่าทะเลกินขยะเหล่านี้เข้าไป ท้ายที่สุดเต่าทะเลตายเพราะไม่สามารถย่อยและขับถ่ายขยะออกมาจากร่างกายได้ ดังนั้น จึงประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมหารือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ด้านนายหิรัญ กังแฮ นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ขยะทะเล อาทิ พลาสติก และซากอวนเก่า ถือเป็นขยะที่ทำให้เต่าทะเลเสียชีวิตอันดับต้นๆ ประเทศไทยใช้งบประมาณในการอนุรักษ์เต่าทะเลถึง 1 ล้านบาทต่อปี โดยหน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์เต่าทะเลจะใช้งบประมาณนี้ไปกับการเลี้ยงดูเต่าทะเลที่พิการและได้รับบาดเจ็บ เป็นเต่าทะเลตามธรรมชาติที่ขึ้นมาเกยตื้น รวมทั้งการใช้งบประมาณสำหรับการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกเต่าทะเลก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

ขณะที่นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทตระหนักถึงจำนวนเต่าทะเลที่ลดลงอย่างรวดเร็วจนจัดเป็นสัตว์อนุรักษ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ มีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะในทะเล ปัญหาสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้สอดคล้องกับ “โครงการ Real Recycler รักษ์โลกจริง เลิกทิ้ง เลิกเท” ที่จุดประกายสังคมให้เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะและการนำของเก่ากลับมาใช้ใหม่ โดยเมื่อปลายปี 59 ทางบริษัทได้จัดงานวิ่งการกุศล“ MBK-G Run III for Sea Turtles 2017” จะนำรายได้ทั้งหมดมาใช้ในการปลุกกระแสสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเลไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนตั้งต้นในการผลิตของที่ระลึกที่ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเข้าสู่หน่วยงานอนุรักษ์เต่าทะเล อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ภูเก็ต และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ จ.ชลบุรี อย่างต่อเนื่องต่อไป.

จากภาพสะท้อนและกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ในท้องทะเลไทยที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ขณะนี้ ขยะในทะเลนั้นไม่ได้ส่งผลเสียต่อมนุษย์เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล 18 มี.ค. 2560 07:37 18 มี.ค. 2560 08:17 ไทยรัฐ