วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประเทศไทยตอนบนยังมีพายุฤดูร้อนและลูกเห็บตกในบางพื้นที่

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น กับมีลูกเห็บตกได้ในหลายพื้นที่ ส่วน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนองและพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น รวมทั้งมีลมกระโชกแรงบางแห่ง...

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 มี.ค.2560 จากการตรวจสอบจากกรมอุตุนิยมวิทยาและระบบพยากรณ์อากาศของไทยรัฐทีวี เดอะ เวทเตอร์ คอมพานี พบว่า บริเวณความกดอากาศสูง ยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก จากประเทศเมียนมา ได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นกับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่

ส่วนการตรวจสอบภาพสภาวะอากาศจากทางดาวเทียม พบว่า ภาคเหนือมีเมฆบางส่วน เป็นเมฆชั้นกลางและมีเมฆชั้นสูง มีกลุ่มฝนส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก เป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆชั้นสูง ตรวจพบกลุ่มฝนและฝนฟ้าคะนองกระจายส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน เป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆชั้นสูง พบกลุ่มฝนส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และราชบุรี ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วน เป็นเมฆชั้นกลางและเมฆชั้นสูง ตรวจพบกลุ่มฝนส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ภาคใต้ มีเมฆเป็นส่วนมาก ป็นเมฆชั้นต่ำและชั้นสูง ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สตูล พัทลุง และในอ่าวไทย

ลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไป บริเวณภาคเหนือด้านตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้หลายพื้นที่ สำหรับภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง

ภาคเหนือ มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆมาก กับมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส.

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น กับมีลูกเห็บตกได้ในหลายพื้นที่ ส่วน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนองและพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น รวมทั้งมีลมกระโชกแรงบางแห่ง... 18 มี.ค. 2560 06:11 18 มี.ค. 2560 06:44 ไทยรัฐ