วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรับแผนฟื้นฟูแสนแสบ-พร้อมเพิ่มกำลังโรงน้ำเสียดินแดง เลิกท่าเรือทำโรงน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กทม.โดยสำนักการระบายน้ำ เตรียมนำข้อมูลโครงการพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดภายใน 2 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล ชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงาน และขอความเห็นชอบ กรณีมีการปรับเปลี่ยนเเผนการพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดและมีความยั่งยืน โดยโครงการทั้งหมดเป็นการขอจัดสรรงบ ประมาณจากรัฐบาลวงเงิน 6,989.456 ล้านบาท ซึ่งหากรัฐบาลเห็นชอบกับแผนที่จะนำเสนอนี้ งบประมาณโดยรวมในการดำเนินการจะลดลงเหลือ 6,867 ล้านบาท สำหรับการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาคลองแสนแสบ เบื้องต้นคือ การยกเลิกโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือในคลองแสนแสบ จำนวน 14 ท่า แล้วสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำมีนบุรี ระยะที่ 2 แทน เพื่อสกัดกั้นไม้ให้น้ำเสียไหลลงสู่คลองแสนแสบ โดยโรงควบคุมดังกล่าวจะรองรับน้ำเสียที่จะเข้าสู่ระบบได้ 40,000 ลบ.ม.ต่อวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากนี้จะมีโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียพื้นที่คลองตันสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ปริมาณกว่า 20,400 ลบ.ม.ต่อวัน ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาท และพื้นที่ห้วยขวางซึ่งอยู่ระหว่างศึกษา ออกแบบ เพื่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร เข้าสู่ระบบควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียในพื้นที่ห้วยขวาง 60,600 ลบ.ม.ต่อวัน อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียทั้ง 2 พื้นที่แล้วเสร็จ จะทำให้โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง มีศักยภาพบำบัดน้ำเสียได้ 350,000 ลบ.ม.ต่อวัน แต่ยังไม่สามารถรับน้ำเสียจากพื้นที่อื่นได้เพิ่มเติม นอกจากจะต้องเพิ่มศักยภาพของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงขึ้นอีก.

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กทม.โดยสำนักการระบายน้ำ เตรียมนำข้อมูลโครงการพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดภายใน 2 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล ชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงาน และขอความเห็นชอบ... 18 มี.ค. 2560 04:31 18 มี.ค. 2560 04:31 ไทยรัฐ