วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมคุ้มครองสิทธิฯ แจงกรณีจัดสอบคอมพิวเตอร์ให้กับ 'ไผ่ ดาวดิน'

กรมคุ้มครองสิทธและเสรีภาพ ประสานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เพื่อจัดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับ 'ไผ่ ดาวดิน'

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.60 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2 (จังหวัดขอนแก่น) ประสานงานกับทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอความร่วมมือในการจัดสอบให้กับนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ซึ่งมีความประสงค์ที่จะสอบวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ที่เป็นหลักสูตรภาคบังคับที่นักศึกษาทุกคณะต้องเรียนวิชานี้ (มข.จัดสอบวิชาคอมพ์ให้ 'ไผ่ ดาวดิน' ถึงเรือนจำขอนแก่น)

ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาศาลยังไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงได้ทำหนังสือประสานการจัดสอบไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่นและทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ซึ่งในวันนี้ 17 มี.ค.60 ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดส่งบุคลากร จำนวน 2 คน มาดำเนินการจัดสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์ให้แก่ยสบจตุภัทร์ ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น

นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกจัดสถานที่และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี ส่วนผลการสอบทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยตรงในภายหลังที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตรวจสอบเอกสารชุดทดสอบเรียบร้อยแล้ว.

กรมคุ้มครองสิทธและเสรีภาพ ประสานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เพื่อจัดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับ 'ไผ่ ดาวดิน' 17 มี.ค. 2560 22:26 17 มี.ค. 2560 23:06 ไทยรัฐ