วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต่างด้าวบัตรชมพู ต้องขอหนังสือรับรอง กลับสงกรานต์ ได้เว้นค่าธรรมเนียม

ก.แรงงาน ให้แรงงานต่างด้าวขอหนังสือรับรอง ก่อนกลับประเทศช่วงหยุดยาวสงกรานต์ เพื่อยื่นคู่กับบัตรสีชมพู โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียม เตือนหากกลับมาไม่ทันกำหนด ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามปกติ ...

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2560 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน แถลงการดำเนินการกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ถือบัตรสีชมพู กลับประเทศต้นทางในช่วงวันหยุดยาวฉลองเทศกาลสงกรานต์ และจะต้องกลับประเทศไทยภายในวันที่ 30 เม.ย. ว่า นายจ้างของแรงงานต่างด้าวที่จะกลับประเทศต้นทางจะต้องไปขอหนังสือรับรองการออกนอกประเทศจากกรมการจัดหางาน หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ ที่ทำงานอยู่ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานคู่กับบัตรสีชมพู ประกอบการยื่นเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามแนวชายแดนที่แรงงานต่างด้าวจะเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อตรวจลงตราประทับวีซ่า โดยไม่มีต้องเสียค่าธรรมเนียม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวด้วยว่า แรงงานต่างด้าว ต้องเดินทางกลับมาตามระยะเวลาที่กำหนด ในจุดผ่านแดนเดิมที่เดินทางออกไป หากกลับมาไม่ทันจะต้องไปดำเนินการขอกลับเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Re-Entry ซึ่งจะไม่ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมในการเดินทางเข้าออกประเทศไทย ทั้งนี้ ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงมหาดไทย ต้องออกประกาศรองรับการผ่อนผันให้แรงงานกลับภูมิลำเนาได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควบคู่กับการแก้กฎหมาย รองรับการงดเว้นค่าทำเนียมการผ่านแดน.

ก.แรงงาน ให้แรงงานต่างด้าวขอหนังสือรับรอง ก่อนกลับประเทศช่วงหยุดยาวสงกรานต์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม เตือนหากกลับมาไม่ทันกำหนด ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามปกติ ... 17 มี.ค. 2560 20:22 17 มี.ค. 2560 23:09 ไทยรัฐ


advertisement