วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
18 มี.ค. 2560 05:01 น.
หัวหน้าศาลจังหวัด (4)

หัวหน้าศาลจังหวัด (4)

โดย ซี.12
18 มี.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นชุดสุดท้ายมีดังนี้

นายคเณศ ล้วนประพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดพะเยา เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สะเรียง นายมนัญชัย วรรณิกเวช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร นายวีระ มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดลพบุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ นายไพบูลย์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก นายมานพ เนตรภู่ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย นายสมศักดิ์ ศรีเทียมทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ ศาลเยาวชนฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ นายสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดพิจิตร เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด นายชัยศักดิ์ คงฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง นายพิมุข เพชรชัด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลแขวงธนบุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี นายวันชัย รัตนสุรการย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลแขวงทุ่งสง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย นายวชิรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ชั้นต้นฯ ศาลแขวงดอนเมือง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดรัตนบุรี นาย ประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดพล เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู นายชาญวุฒิ บุญญเขตรโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดเทิง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน นาย ธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ นางชุลีภรณ์ เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล นายชัยรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลเยาวชนฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา นายณรงค์ สมานเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดนาทวี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส น.ส.อัจฉรพรรณ ภาศิริวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดพระโขนง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ นายวราวุธ พลอยเจริญวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล นายสุชาย จอกแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดชลบุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดสระบุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร นายกฤษดา ทุ่งโชคชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดตลิ่งชัน เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ น.ส.เปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาชั้นต้นประจำกอง ผช.ฎีกา เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน นายคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นายสังสิทธิ์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้พิพากษาชั้นต้นประจำกอง ผช.ฎีกา เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม น.ส.พรทิพย์ ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง นายชัยรักษ์ จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดตลิ่งชัน เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ นายคมสัน ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดสตูล เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลแขวงพระนครเหนือเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี นางจิตรภาณี นราวีรวุฒิ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลแขวงดุสิต เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก

เป็นอันครบถ้วนสำหรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดที่รับตำแหน่งในจังหวัดใหม่.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้