วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.บอล ประกาศรายชื่อแข้งสาวไทยยู-15 ผ่านคัดเลือกรอบแรก

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U15 แข่งขันฟุตบอลรายการชิงแชมป์อาเซียน ที่ สปป.ลาว...

วันที่ 17 มี.ค. 60 ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ส่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หรือ AFF U15 GIRLS’ CHAMPIONSHIP 2017 ที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ดังนั้นสมาคมฯ จึงได้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา จึงขอประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิง ที่ผ่านการคัดเลือก ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. เด็กหญิงอาริตา มัจฉาวานิช โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพ


2. เด็กหญิงอาทิตยา ตอนวัฒนาไพบูลย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพ


3. เด็กหญิงณัฐนันท์ เนียรศิริ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


4. เด็กหญิงศรุดาว เสาร์สุภาพ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


5. เด็กหญิงยุพารัตน์ โพธิ์นา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


6. เด็กหญิงปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


7. เด็กหญิงสุชาวดี ชมแพง โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


8. เด็กหญิงธรรณธมล จิระเสรีจินดา โรงเรียนนานาชาติ การ์เด้นส์


9. เด็กหญิงจณิสตา จินันทุยา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


10. เด็กหญิงสุชาดา คำเจริญ พลอย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ


11. เด็กหญิงทิชานันท์ สดชื่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น


12. เด็กหญิงวนัสนันท์ อิ่มทิม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


13. นางสาวมณัญญา สนธิทิพย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพ


14. นางสาวชนินาถ เนียมไธสง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีรัมย์


15. นางสาวพรชิตา แท่นประทุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพ


16. นางสาวกชพร นิลละออ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


17. นางสาวภัทรนันท์ อุปชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง


18. นางสาวจิรสตา ยำสัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


19. นางสาวณัฐพร ผายไพศาล โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


20. นางสาวภัทรานิษฐ์ ดวงแก้ว โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


21. นางสาวพลอยชมพู สมนึก โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น


22. นางสาวธาดารัตน์ ไทยทรงธรรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น


23. นางสาวชัชวัลย์ รอดทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพ


24. นางสาวธนกร พลคำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


25. นางสาวพรพิมล เงินพล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง


26. นางสาวปลายฟ้า สุขเลิศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


27. นางสาวสโรชา ผ่องฉาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


28. นางสาวปณิฎฐา จีรัตนะภาบูล โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพ


29. นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยสีดา โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพ


30. นางสาวภรทิพย์ ทองวิจิตร โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพ


31. นางสาวธิดารัตน์ ศรีบุญโฮม โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพ


32. นางสาวเนตรถพร ศรีประภา โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพ


33. นางสาวธนพร ยิ้มละมัย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง


34. นางสาวศิริวิภา จันทรักษ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


35. นางสาวกฤติมา สมศรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพ


36. นางสาวสุภาวดี คีรีวงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช


37. นางสาวนันทนา สีละสาร โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา


38. นางสาวสรัญญา ตันติวัฒนสุทธิ โรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพ


39. นางสาววรารัตน์ นาหนองตูม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับ นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้เดินทางมารายงานตัวที่ สนามฟุตบอล ศูนย์ปฏิบัติการ ปตท. บายพาส ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. พร้อมนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง

1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

2. สูติบัตร

3. บัตรประชาชน

4. สมุดบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์

5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี*)

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U15 แข่งขันฟุตบอลรายการชิงแชมป์อาเซียน ที่ สปป.ลาว 17 มี.ค. 2560 17:28 17 มี.ค. 2560 20:17 ไทยรัฐ