วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐคลอด 5 มาตรการเฝ้าระวัง 'ปลอดเหล้า-ลดอุบัติเหตุ' ช่วงสงกรานต์

รบ.เห็นชอบ 5 มาตรการ เฝ้าระวังบังคับใช้ ก.ม.เข้ม "ปลอดเหล้า-คุมอุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.60 พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

โดย พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์แห่งชาติมีระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี ซึ่งมีการทำแผนปฏิบัติการที่จะนำมาใช้ในปี 2560-2563 มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ เช่น การควบคุมการใช้มาตรการทางด้านภาษี ด้านกฎหมาย การปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ และการเข้าถึงแอลกอฮอล์ของเยาวชน ทั้งนี้ในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยเรื่องการปรับเพดานภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่มาตรการทางด้านภาษีเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ ซึ่งมาตรการทางภาษีจะช่วยให้การดื่มแอลกอฮอล์ลดลง เนื่องจากมีราคาที่สูงขึ้นทำให้เด็กและเยาวชนที่ไม่มีรายได้ซื้อได้ยากขึ้นเมื่อถามว่าการตรวจสอบสถานบริการบริเวณโดยรอบสถานศึกษาขณะนี้ ถือว่าพื้นที่โดยรอบจะไม่มีสถานบริการ

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า สถานการณ์ในเรื่องการจำหน่ายแอลกอฮอล์บริเวณรอบสถานศึกษาปัจจุบันลดลงมาก ถ้าจะมีก็เป็นการลักลอบเปิด แต่เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

พล.ร.อ.ณรงค์ ยังกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบ 5 มาตรการเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมายปลอดเหล้าและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเคร่งครัด คือ 1.ห้ามดื่มบนทางในขณะขับขี่หรือโดยสาร 2.ห้ามขายให้บุคคลต่ำกว่า 20 ปี 3.ห้ามขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด 4.เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์กฎหมายเน้นจังหวัดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งตั้งศูนย์รัยเรื่องราวร้องเรียนบุหรี่และสุรา และ 5.เฝ้าระวังรายงานผลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากภัยแอลกอฮอล์

รบ.เห็นชอบ 5 มาตรการ เฝ้าระวังบังคับใช้ ก.ม.เข้ม "ปลอดเหล้า-คุมอุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 17 มี.ค. 2560 17:04 17 มี.ค. 2560 20:29 ไทยรัฐ