วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา33 มอบประกาศนียบัตร นร.สำเร็จการศึกษาปี59 รวม 131คน

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา33 มอบประกาศนียบัตร นร.สำเร็จการศึกษาปี59 รวม 131คน

  • Share:

บัณฑิตน้อย ดีใจกันทั่วหน้า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 33 มอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 59 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนักเรียน และเป็นการปลูกฝังให้มีคุณธรรม กตัญญู สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 131 คน...

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.60 นายเกษม กันทาหอม ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมด้วยคณะกรรมการการศึกษา ครู นักเรียน ตัวแทนชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โดยนายคำปัน คำประวัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ให้แก่ นายธนกฤต สุพรรณ และนายพงษ์สวัสดิ์ สิทธิขันติธรรม ณ ห้องประชุมวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยทางคณะกรรมการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาสูงสุดของโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม คุณนิสัยที่ดี มีความกตัญญูกตเวที เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะให้แก่นักเรียน ในปีการศึกษา 2559 นี้ มีนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 131 คน ดังนี้ นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 3 จำนวน 83 คน นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 34 คน นักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาล 2 จำนวน 14 คน

สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนคู่ขนานให้กับเด็กออทิสติกที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 486 คน เป็นนักเรียนกินนอน 156 คน นักเรียนหญิง 105 คน นักเรียนชาย 51 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลจากมูลนิธิไทยรัฐ ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักเรียนที่อยู่บนดอยสูงห่างไกล และเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา ที่เข้ามาเรียนและได้พักนอนอาศัยอยู่ประจำที่โรงเรียนตลอดปีการศึกษา เนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางไป-กลับ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้