วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไพบูลย์ แนะ ดีเอสไอ พศ. จี้ เจ้าคณะปทุมฯ เร่งออกคำสั่ง ธัมมชโย สึก

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ชี้ ทัศนคติเจ้าคณะ จ.ปทุมธานี เอนเอียงฝักใฝ่ "ธัมมชโย" แนะ ดีเอสไอ-พศ. จี้ เจ้าคณะฯ เร่งออกคำสั่งสึกอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  

วันที่ 17 มี.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงกรณีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ระบุว่า มีประชาชนจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความห่วงใยว่า ไม่มีทางที่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการให้พระธัมมชโยต้องสละสมณเพศ และคงไม่คิดที่ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารวัดพระธรรมกายให้ถูกต้องนั้น ว่า จากทัศนคติของเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีที่ต่อว่า ให้ร้ายดีเอสไอ รัฐบาล และ คสช. และเห็นดีเห็นงามกับการกระทำทั้งหลายของพระธัมมชโย คณะผู้บริหารวัดพระธรรมกาย ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดยังแสดงความเชื่อส่วนตัวว่า พระธัมมชโยไม่มีการล่วงละเมิดพระธรรมวินัย ด้วยท่าทีดังกล่าว หากทางสำนักงานพระพุทธศาสนายังดำเนินการเพียงใช้กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 ข้อที่ 3(1) คงไม่มีทางได้เห็นพระธัมมชโยต้องสละสมณเพศแน่นอน เพราะตามขั้นตอน ข้อ 3(1) ต้องให้คณะปกครองสงฆ์ในพื้นที่และเจ้าอาวาสวัดธรรมกายใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยว่า พระธัมมชโย ได้มีความประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเรื่องเดียวกัน หรือหลายเรื่องเป็นอาจิณ และแนะนำ ชี้แจง ตักเตือน ให้พระธัมมชโย ประพฤติตามพระธรรมวินัยเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเวลาให้ปฏิบัติ หากพระธัมมชโยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ชี้แจง ตักเตือน ภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรายงานโดยลำดับ จนถึงเจ้าคณะอำเภอเจ้าสังกัด เพื่อวินิจฉัยให้สละสมณเพศต่อไป ซึ่งไม่เชื่อว่าจะมีการดำเนินการจนให้พระธัมมชโยสละสมณเพศ แต่จะหาเหตุถ่วงเวลาต่อไป

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า จึงเสนอให้ดีเอสไอควรดำเนินการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา มีหนังสือแจ้งตรงไปยังเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการให้พระธัมมชโยสละสมณเพศ เนื่องจากพบว่า พระธัมมชโยได้หลบหนีหมายจับศาลอาญาหลายฉบับ ไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงเข้าองค์ประกอบตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ มาตรา 27 (4) ประกอบกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 21 ข้อที่ 3(2) ดังนั้นเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอำนาจหน้าที่ต้องมีคำสั่งให้พระธัมมชโยสละสมณเพศตามกฎหมายบัญญัติ โดยไม่เกี่ยวกับต้องวินิจฉัยว่าล่วงละเมิดพระธรรมวินัยหรือไม่ เช่นเดียวกับการให้พระภิกษุสละสมณเพศตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ มาตรา 28, มาตรา 29 และมาตรา 30

โดยหากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีไม่ดำเนินการ อาจจะถูกมองว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ เว้นแต่หากพระธัมมชโยออกมามอบตัวก่อนมีคำสั่งให้สละสมณเพศ ก็ถึงค่อยเป็นเหตุไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 27(4).

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ชี้ ทัศนคติเจ้าคณะ จ.ปทุมธานี เอนเอียงฝักใฝ่ "ธัมมชโย" แนะ ดีเอสไอ-พศ. จี้ เจ้าคณะฯ เร่งออกคำสั่งสึกอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 17 มี.ค. 2560 16:14 17 มี.ค. 2560 16:37 ไทยรัฐ