วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุเทพ' นำทีม กปปส.โชว์ไอเดีย 5 ข้อ ถกร่วมเวทีปรองดอง (คลิป)

"สุเทพ" นำทีม กปปส.เยือน กห.ร่วมพูดคุยเวทีปรองดอง พร้อมชงข้อเสนอ 5 ด้าน "ปฏิรูปการเมือง-แก้ทุจริต-รีเซตระบบราชการ-แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ-ยกระดับอาชีพ"

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม เวลา 09.00 น. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญกลุ่มการเมืองเข้าเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง คือ กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) โดยจะให้ข้อคิดเห็นตามกรอบ 10 ประเด็น ที่คณะอนุกรรมการฯกำหนด สำหรับแกนนำ กปปส.ที่เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อสร้างแนวทางปรองดอง นำโดย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิ กปปส. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายถาวร เสนเนียม นายชุมพล จุลใส นายสกลธี ภัททิยกุล นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร และน.ส.จุฑาทัตต เหล่าธรรมทัศน์

สำหรับข้อเสนอของ กปปส.ที่จะเสริมสร้างความปรองดอง ประกอบไปด้วย 5 ด้าน คือ 1.การปฏิรูปการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง และกกต. ซึ่งต้องทำการเมืองให้เป็นของประชาชนคนไทย ทำพรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองอย่างแท้จริง และต้องทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธ์ ยุติธรรม รวมถึงการปรับ อำนาจหน้าที่ของ กกต.ที่ยังไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ 2.คือกระบวนการแก้ปัญหาและป้องกันปราบปรามการทุจริต ทั้งการปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งตำรวจไม่ใช่กองทัพ จะจัดระบบกำลังอย่างทหารไม่ได้ โดยต้องกระจายอำนาจ พร้อมเสนอตั้งกองบัญชาการตำรวจจังหวัด แก้ปัญหาการวิ่งเต้น 3.การแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบราชการ ที่ต้องกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ให้จังหวัดเป็นนิติบุคล โดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยวิธีการสรรหา ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชน และสภาจังหวัด 4.การปฏิรูปแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ที่จะทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองในวันข้างหน้า โดยต้องเริ่มแก้จากระบบการศึกษา ต้องรื้อระบบกระทรวง โดยเสนอให้รัฐส่งเสริมการศึกษาในระดับอาชีวะ ปวช. และปวส.เรียนฟรี และมีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองและคุณธรรม และ 5.การส่งเสริมอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน รัฐต้องกำหนดเส้นมาตรฐานความพอเพียง ใครต่ำกว่าระดับรัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือ และเอาจริงเอาจัง พร้อมจัดตั้งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

"สุเทพ" นำทีม กปปส.เยือน กห.ร่วมพูดคุยเวทีปรองดอง พร้อมชงข้อเสนอ 5 ด้าน "ปฏิรูปการเมือง-แก้ทุจริต-รีเซตระบบราชการ-แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ-ยกระดับอาชีพ" 17 มี.ค. 2560 12:25 17 พ.ค. 2560 18:26 ไทยรัฐ