วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สิ้น ศ.ดร.ระวี ภาวิไล ในวัย92ปี ปราชญ์ผู้รอบรู้ เป็นครูตั้งแต่อายุ 19

สิ้น ศ.ดร.ระวี ภาวิไล ในวัย92ปี ปราชญ์ผู้รอบรู้ เป็นครูตั้งแต่อายุ 19

  • Share:

ประเทศไทยสูญเสียปูชนียบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ ศาสนา ปรัชญาฯ ศ.ดร.ระวี ภาวิไล อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชบัณฑิต นักเขียน นักแปล ถึงแก่กรรมอย่างสงบในวัย 92 ปี ทิ้งผลงานสร้างคุณูปการไว้มากมาย...

วันที่ 17 มี.ค. มีรายงานว่า ศ.ดร.ระวี ภาวิไล อายุ 92 ปี อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิชาการทางด้านดาราศาสตร์ นักเขียน นักแปล นักปรัชญา ผู้สนใจด้านพุทธศาสนา วรรณกรรม ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อเวลา 01.15 น. วันที่ 17 มีนาคม 2560 ส่วนกำหนดการบำเพ็ญกุศล ทางญาติจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ทั้งนี้ ศ.ดร.ระวี ภาวิไล ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (ของประเทศไทย) พ.ศ. 2549 สมรสกับ นางอุไรวรรณ ภาวิไล มีบุตร 3 คน คือ ภาสุรี ภาวิไล (เอื้อง), ภาสกร ภาวิไล (ชื่อเดิม นิรันดร์ ภาวิไล ปัจจุบันบวชเป็นพระ และเป็นผู้อำนวยการธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดฝ่ายหิน นาม ภาสกร ภูริวฑฺฒโน) และอรุณ ภาวิไล (ซูโม่ตุ๋ย)

ศ.ดร.ระวี ภาวิไล เกิดวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2468 เป็นราชบัณฑิต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการด้านดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของไทย นับเป็นบุคคลที่บุกเบิกการศึกษาด้านดาราศาสตร์รุ่นแรกๆ ของไทย และมีส่วนให้สังคมไทย โดยเฉพาะเยาวชนให้ความสนใจการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์มากขึ้น บุคคลทั่วไปอาจเริ่มรู้จักท่านดีในช่วงการมาเยือนของดาวหางฮัลเลย์ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2529 ระวี มีผลงานงานประพันธ์และงานแปลที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ พุทธศาสนา วรรณกรรม และปรัชญา

เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ตั้งแต่อายุ 19 ปี สอนหนังสืออยู่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 จนกระทั่งเกษียณอายุในปี พ.ศ. 2529

ผลงานทางดาราศาสตร์เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ เคยร่วมประชุมและรับเชิญทำงานวิจัยในต่างประเทศเกือบ 20 ครั้ง มีผลงานค้นคว้าวิจัยสำคัญ ดังเช่นเรื่องโครงสร้างละเอียดของโครโมสเฟียร์ ดวงอาทิตย์ เรื่องโครงสร้างอาณาจักรบริเวณกัมมันต์บนดวงอาทิตย์ เรื่องโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของบรรยากาศระดับโครโมสเฟียร์ของดวงอาทิตย์ เรื่องบรรยากาศของดวงอาทิตย์ เป็นต้น

มีความสนใจทางด้านศาสนาและปรัชญา เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม รวมทั้งงานแปลวรรณกรรมคลาสสิก และปรัชญาศาสนา

ในด้านพุทธศาสนาได้คิดค้นแบบจำลองจิต-เจตสิก ใช้ในการช่วยศึกษาและเข้าใจพระอภิธรรม เป็นแบบจำลองที่สามารถแสดงการประกอบของเจตสิกในจิตแต่ละดวงได้สมบูรณ์มาก ใช้ในการศึกษาเพื่อหาองค์ธรรมในพระสูตรได้ด้วย ช่วยให้สามารถศึกษาพระอภิธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เคยเป็นกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย และเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516 เป็นราชบัณฑิต, ศาสตราจารย์กิตติคุณ, ผู้อำนวยการธรรมสถานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาค้นคว้าเรื่องการกำเนิดของจักรวาล, การวิจัยเรื่องอุกกาบาตที่ตกในประเทศไทย, ทำงานแปลและงานเขียนบรรยายเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา และเป็นหนึ่งในบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ผีเสื้อ

ผลงานหนังสือที่เป็นที่รู้จัก อาทิ คุณค่าชีวิต, ชีวิตดีงาม, ดาวหาง, ดาราศาสตร์และอวกาศ
ผลงานแปล เช่น ทรายกับฟองคลื่น, ปรัชญาชีวิต, ปีกหัก โดย คาริล ยิบรอน ปรัชญานิพนธ์, หิ่งห้วย โดย รพินทรนาถ ฐากุร เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้