วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดพิธีกงเต๊ก ถวายร.9 จำลอง 'วัง-สัตว์ทรงเลี้ยง'

คณะสงฆ์อนัมนิกาย จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ตามธรรมเนียมปฏิบัติของโบราณราชประเพณี ในฝ่ายมหายาน วันที่ 21 มีนาคมนี้ ขณะที่ร้านจัดทำเครื่องกงเต๊ก สุดภาคภูมิใจที่ได้จัดทำเครื่องกระดาษในพิธี ที่มีทั้งเปียโน โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ ตุ๊กตาสุนัขทรงเลี้ยง อาทิ คุณทองแดง หลวงแจ่ม แมว “ติโต” และ “พระเศวต” ช้างเผือกคู่บารมีประจำพระองค์ วงดนตรีแจ๊ส รถพระที่นั่ง ร.ย.ล. 9 เปิดประทุนและรถตู้ โฟล์คสีครีม ที่ทรงใช้ประทับ ช่วงพระประชวร เผยแบบพระโกศทองคำลงยาประดับเพชรทรงพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับทูลเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส ผู้จัดทำออกแบบสื่อความหมายถึงรัชกาลที่ 9 เป็นพิเศษ

จากการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาต ให้คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย (พระญวน) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลกงเต๊ก หรือการจัดพิธีกงเต๊กหลวง อุทิศถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 21 มี.ค. ถือเป็นพิธีกงเต๊กหลวง ตามธรรมเนียมคณะสงฆ์ฝ่ายมหายานในไทย ที่จัดอุทิศถวายเฉพาะพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูง สืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากองค์สรภาณอนัมพจน์ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง (ฮึงถั่นตื่อ) อ.สามพราน จ.นครปฐม ในฐานะประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย ว่า เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ตัวแทนคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของฝ่ายพิธี สำนักพระราชวัง ชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในส่วนของขั้นตอนต่างๆในพิธีกงเต๊กหลวง มติที่ประชุมเห็นพ้องว่า คณะสงฆ์อนัมนิกาย จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของโบราณราชประเพณี ในฝ่ายมหายานทุกประการ โดยมีพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย แห่งประเทศไทย เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร นำบรรพชิตอนัมนิกาย 90 รูป เข้าร่วมพิธีมีมณฑลพิธี อยู่ที่บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตามที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่สมัย ร.4

ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์จีนนิกาย เผยด้วยว่า สำหรับลำดับพิธีกงเต๊กของคณะสงฆ์อนัมนิกาย จะประกอบด้วยเวลา 13.00 น. พิธีเปิดมณฑลพิธี โดยบรรพชิตอนัมนิกาย 12 รูป นำพระประยูรญาติ ที่จะเชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่ม ขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่ออัญเชิญดวงพระวิญญาณ เสด็จมาสถิตในธงพุ่ม แล้วอัญเชิญลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อให้บรรพชิตอนัมนิกาย 90 รูป สวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธี อ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊ก 14.30 น. พิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกระยาหาร บรรพชิตอนัมนิกาย จะนำเสด็จดวงพระวิญญาณ ด้วยการเชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่ม ไปประดิษฐานที่หน้าพระโกศ เพื่อสวดอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกระยาหาร

เวลา 15.30 น. พิธีข้ามสะพานโอฆสงสาร เวลา 16.30 น. พิธีลอยกระทง ปล่อยสัตว์ ที่ท่าราชวรดิฐ เวลา 18.30 น. พิธีบริจาคทานหรือทิ้งกระจาด เวลา 19.30 น. พิธีสดับปกรณ์บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และในเวลา 20.30 น. จะจบด้วยพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายดวงพระวิญญาณ ที่ท่าราชวรดิฐ อย่างไรก็ตามในส่วนพิธีกงเต๊กหลวงของคณะสงฆ์อนัมนิกายนั้น จะให้ความสำคัญและความพิเศษในพิธี “ซ้ำย็อง” หรือพิธีการขอขมากรรมพระรัตนตรัย ซึ่งจะอยู่ในช่วงพิธีข้ามสะพานโอฆสงสาร ตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง กล่าวด้วยว่า ประวัติศาสตร์ของชาวญวน หรือชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในประเทศไทย มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่า ได้อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี หรือ พ.ศ.2319 สมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช ทรงโปรดรับชาวญวนเหล่านั้นไว้ ทั้งพระราชทานที่ดิน ถนนพาหุรัด ให้ตั้งถิ่นฐาน จนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 มีการอพยพเข้ามาตั้งรกรากในไทยอีกครั้ง พระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดรับไว้และได้พระราชทานที่ดิน ตำบลคอกกระบือ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันออกให้เป็นที่ตั้งถิ่นฐาน ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีชาวญวนอพยพเข้ามาอีก ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายแด่เจ้านายชั้นสูงและพระบรมศพ ของรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันคณะสงฆ์อนัมนิกายในไทย มีทั้งสิ้น 22 วัด 4 สำนักสงฆ์

อีกด้านหนึ่งที่ร้านช่างเล็กวัดญวนสะพานขาว หรือบ้านกระดาษกงเต๊ก ซอยเพชรเกษม 42 แยก 1 ถนนเพชรเกษม ที่สืบทอดต้นตำรับการจัดทำเครื่องกระดาษด้วยไม้ระกำในพิธีกงเต๊กมากว่า 50 ปี และเคยจัดทำเครื่องกระดาษในพิธีกงเต๊กหลวงมาตั้งแต่งานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายวิชาญ หิรัญชัย อายุ 31 ปี บุตรชายคนที่ 8 ที่สืบทอดวิชาทำเครื่องกระดาษจากช่างเล็ก เผยว่า ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร้านได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์อนัมนิกายให้ทำเครื่องกระดาษใช้ในพิธีเผาอุทิศถวาย ประกอบด้วยพระตำหนักเปี่ยมสุข ใช้เวลาออกแบบราวครึ่งเดือน ใช้เวลาจัดทำกว่า 5 เดือน ด้วยทีมงานที่เป็นพี่น้องในครอบครัวและสืบทอดวิชาจากบิดา

นายวิชาญกล่าวอีกว่า ขณะนี้การจัดทำพระ ตำหนักกงเต๊กเสร็จสิ้นไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ที่เน้นความเสมือนจริงในทุกสัดส่วนของพระตำหนัก ใช้ไม้ระกำเป็นโครงทั้งใส่องค์ประกอบที่สำคัญๆ เช่นการตกแต่งด้วยเปียโน มีโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ การประดับไฟ ห้องน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจัดทำตุ๊กตาสุนัขทรงเลี้ยง อาทิ คุณทองแดง หลวงแจ่ม และแมวอย่าง “ติโต” รวมไปถึงพระเศวต ที่มีการจำลองโรงช้างต้น คนเลี้ยงช้าง ข้าราชบริพารทั้งหญิงชาย ทหาร รวมไปถึงวงดนตรีแจ๊ส รถพระที่นั่ง ร.ย.ล. 9 เปิดประทุนและรถตู้โฟล์คสีครีม ที่ใช้ประทับในช่วงที่ทรงพระประชวร สำหรับพระตำหนักจำลอง ที่ทางร้านจัดทำอย่างสมพระเกียรติสูงสุดแห่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ต้องนำไปประกอบในพระบรมมหาราชวังในค่ำวันที่ 20 และคาดว่าต้องใช้เวลาประกอบไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งทางร้านมีความภูมิใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายงานพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย จึงตั้งใจจัดทำอย่างสุดฝีมือที่สุด

ส่วนที่สนามหลวงตั้งแต่เช้าวันเดียวกัน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศ ยังคงเดินทางมาเข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด

นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม กรมศิลปากร กล่าวถึงการก่อสร้างพระเมรุมาศ ว่า ภาพรวมมีความคืบหน้าไปกว่า 20% เฉพาะพระเมรุมาศคืบหน้ากว่า 27% โดยช่วงเช้าวันนี้ ทีมช่างได้ประกอบส่วนของอาคารพระเมรุมาศ ติดตั้งเสาบุษบกซ่าง สำหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 มุม มุมละ 4 ต้น ส่วนการติดตั้งเสาบุษบกหอเปลื้องคาดว่าจะดำเนินการได้ในสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการเทพื้น และการจัดสร้างในส่วนปลียอดของทั้งบุษบกซ่างและบุษบกหอเปลื้อง ส่วนการจัดสร้างพระที่นั่งทรงธรรมคืบหน้ากว่า 25% ติดตั้งเสาไปแล้ว 481 ต้น กำลังติดตั้งโครงหลังคา ขณะที่ศาลาลูกขุน 1 ด้านทิศใต้ 2 หลัง ตั้งเสาพื้น โครงหลังคาเสร็จแล้ว ส่วนหลังที่ 2 อยู่ระหว่างการตั้งเสา ส่วนศาลาลูกขุนแบบที่ 2 (2 หลัง) อยู่ระหว่างการหล่อฐานรากคืบหน้ากว่า 37% คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดคือเดือนกันยายนนี้

ขณะที่นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กลุ่มงานศิลป์ประยุกต์ และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวว่า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการออกแบบพระโกศทรงพระบรมอัฐิทองคำลงยาประดับเพชรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับทูลเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งหลังจากทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องแบบพระโกศก็ได้ปรับแก้ไขแบบเล็กน้อย แล้วจัดสร้างหุ่นจำลองขององค์พระโกศเท่ากับขนาดของจริง ในส่วนของการจัดสร้างนั้น สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา รับไปจัดสร้างเองทั้งหมด โดยตนได้ส่งแบบลวดลายขององค์พระโกศให้ทำการขึ้นหุ่นทองคำแล้ว

นายสมชายกล่าวว่า สำหรับแบบของพระโกศทองคำลงยาประดับเพชรนี้ มีลักษณะโดยรวมเป็นไปตามแบบอย่างของพระโกศพระบรมอัฐิและพระโกศพระอัฐิที่จัดสร้างตามโบราณราชประเพณีในอดีต ทรง 8 เหลี่ยม มีความพิเศษอยู่ที่มีการสื่อถึงฐานานุศักดิ์ที่สูงยิ่ง สื่อถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 ในส่วนการจัดสร้างที่บริเวณฐานขององค์พระโกศ ได้ออกแบบรายละเอียดที่สื่อความหมายถึงรัชกาลที่ 9 เป็นพิเศษโดยออก แบบให้เป็นช่องเล็กๆ เพื่อจัดทำเป็นสัญลักษณ์ ที่สื่อถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ ที่นำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาค โดยที่ช่องด้านบนตรงกลาง จะจารึกพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. พระโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ส่วนอีก 6 ช่อง เป็นลวดลายที่สื่อถึงโครงการพระราชดำริ ได้แก่ กังหันชัยพัฒนา ฝนหลวง โครงการแกล้งดิน ฝายชะลอน้ำ โครงการสหกรณ์โคนม และโครงการเกี่ยวกับข้าว

คณะสงฆ์อนัมนิกาย จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ตามธรรมเนียมปฏิบัติของโบราณราชประเพณี ในฝ่ายมหายาน วันที่ 21 มีนาคมนี้ 17 มี.ค. 2560 07:39 17 มี.ค. 2560 07:39 ไทยรัฐ